Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Hrsg.]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Seite: 12
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0014
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12

Bxercitatio U

vel dependcntia extema fidei profrffionis, & poeniisntitt a viribtt*
natura, vel collatio pcen';tenti<s Tyriorum cnm pcenitentia Achabi,
& Ninivitarum ; prior enim ratio quamvis in fc fit fana, nondum
tamen eam videmus probatam circa noftrum textum; vid. refp.ad
2. Camer. arg.th.cJ. poflcrior coliateraliafacit, quae maxime fvntdif-
fentansa, pcenitentiam Achabi fuiflc hypocriticam, non ex odio
peccatorum in DEUM cornmiflbrum, fed metu & formidincpoe-
nx tantum obortam concedamus, (de Achabi poenitentia veterec
in utramque partem difputarunt. Gregoriiu hom. 19. fuper Ezech.
poenkentiae fimulachrum; Tertull. vcram fuifle volebat. Remon-
ftrant&s in Acl. Synod. circa art.4. p.125. putant, nullam folidaro
rationem dari pofle, qua probetur,refipifcentiam Achabi pro ifto
tempore externam & hypocriticam, & non- ex animo & cordepro-
feclam eflc, DEUM cnimeam magna benefiao & pramio remune-
rari voluijfc, cum tamencertum fit, majore potiiis & graviorepce-
na eum puniturum fuifle, fi fimulate & non fincere fe humilialfet
coram DEO,) fed negamus talem fuifle, quam egerunt Nmi-
<vit<£, vel eandem dependifle a viribut natur<z, non gratix; & quo-
modo fingi potcft, dependifle a viribus naturse iflampcenitcntiam,
quam DEUS per Verbum, Legem, & Evansclium operatus eft, u-
trumque enim verbum divinavi cordahominum convcrtendiprae-
ditum fuifle Ninivitis a Jona propofitum, partim explicite, partim
per legitimam confccjuentiam aiferitur in textuprophetico; Et fi in
hoc tertio quoque fuppar judicatur pcenitentia;Ninivitarum, ea
quam egifient Tyrii, iteram patet, hanc non fuifle poflibilemho-
mini 4>u%'x$ &: animali. Intcrim non dubitamus, quin Calvinia-
*ri poenitentiam Ninivitarum pro vera & fincera eflent habituri, fi
non obftaret hypothefis de fide inamijfibili; & huic noftrae pra*-
fumptioui favet P. Molin&m in Anat. Arminianifmi c. 49. qui di-
-cit; non omnium Ninivitarum, fed maxima partis Ntniva pceni-
tentiam fmffe externam, ex metu pcen<e ortam, o.ubd indicat rui-
na urbis mox confecuta, Nah. 1. at ex ruiha urbis male concludi-
tur, pcenitentiam Ninivitarurn fuifle extemam, longo enim tem-
pore fubfecuta eft illa ruina, ut falvari, & in vera fide interim dece-
dere potuerintpiurimi, quamvis negari non pofllt, partem potio-

rem.
loading ...