Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 19
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0021
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de Voenitentia 7yr, & Sidomorum,

ritapeccata, & vindihJam de iflis a femet repetere. Contra membrum
pofterim (<le £>riori enim non eft quaeftio) reponimus,nondum con-
venire inter Pontificios, an pcenitentia fit actio vindicativa in proprio
fenfu,cuxnnonftt attmjuftitiA, ad quemtamen actiones vindicativas
funtreferendae; vidcatur Gabr. Vafqutez,. Tcfm. IV. quacft.85.art.^.
quipcenitentiampro/wftf jttfiifu pouftativa agnofcit. Diftingui-
miisnos. i. interpcenamlargo,impropriocjue,& ftriilo fenfufum-
ptam, priori fenfu, dolor & pavores confcientise oborti ob peccata
perpetrata poflunt dici pcena,non pofteriori; non enimprimo,&
per fe diriguntur ad injuriam alteri illatam vindicandam, vel com-
penfandam, licetfint aliquid naturae intclligenti difconveniens, qua-
tenus dicunt carentia delectationis, & tranquillitatis in animo pceni-
tentis. 2.Inter pcenam confiderata materialiter & formaliter, priori
fenfu &mmn<t qu&cuncfe, & tribulationes,c^aib9 fubjecli funt in bac vi-
ta renati,funt poen<t vocand<t,non autepofteriori,cum ii fintreconcili-
aticumDEO,caftigationesq;ejusmodiproveniant non aDEoirato,
neq; pro fcopo &finehabeant vindicta, fedvelemendatione, velpro- .
batione,vel alios ejusmodi fines. 3. Inter pmnitemiainternam &for-
maliter fumptam, & inter externa, ecclefiafticam.Jive mctony mice ta-
lcm; ad priorem requiritur, fitotu QJvo&oypeenitentia? expluribus a-
£Hbp conftans refpiciatur,contritio,&fiduciacordis;pofteriorcon-
fiftit inftgnis intcriorem dolore foris conteftantibus,qualia funt, flctp,
volmatio in pulvere, & cinerttm confperfto, veftes fordid/Z, aliicjue ge-
ftus, quas opera laboriofa prolapfis olimin graviorafcelerafuerunt ab
Ecclefiainjundta, ut in omnium oculos incurreret feriapcenitentia
eorum, qui ab Ecclefia denuo erant recipiendi; Ncutro fenjk pce-
nitentia, ftritfe & prejte loquendo eft accio vindicativa,talis non eft,
dum fupponitpro dolore& contritione,cpxzconmuo dicitpafiionem
enatam ex contemplatione pcenarum, quas juftitiaDivina in vindi-
dlam dcli&orum lolet exigcre, Scuna implicatfugam, & declinauo-
nem malorum ob commijfa peccataimpendentium ,-tzlisnonen^,cjiu-
tenus fidem includit, quiafiducia eft organum applicam fatisfatiio-
nem CAn/?V pro nobis pam&moitui,cujus meritum eft medium o~
lnnes/itK^a credentibusprorfus^wrffw & declinans. Nectaliseft
jn propriofenfu, proutfumiturmetonymice, quamvis enimfigna illa

fint
loading ...