Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 20
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0022
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20 Exerc. h de Pcenitentia Tyr. & Sidonior.

fint opera laboriofa, molefta, & natura» intelligentuVgnJta, vindica-
tivatamen7?nSe nonfunt, curaperea nulla fiat compenfatio offenji,
& injuria DEO illat<e, & non nifi vel difciplinse causa, velproprio
motuadconteftationempcenitentia; ferise, minimeque fucatse fiie-
rint olimfufiepta, quofine ctiam adhucdumejusmodipcenitentiam
Hcclefiafticam apud nos prsftare tenentur, quimagno fcandaloEc-
clefiamturbarunt.

XV.

Pcreurranius paucfs reJiaua toea\Bellarmine addu&a. Provocatad,
locum Hiobit. az. v. 6. Nolumus confugeread novam i. Coiceiexpodtio-
nem, quae dura videtur D.Schulteto ; lobum ftteri ,fe alleauie divine ero-
clum emniaacerba, lubenti animo pro tanto beneficio Jitfcepturum ,(f ear-
ttis fu*,<jua nthilaliudfit, nippul^u, £f cinis, amerem, curam, fif follicd-
tttdinem abjeffurum ejje, Stante itaque/e»y*loci hujus communi, ($ rece*

pte nihil IucraturC<*>-^/wrfi<!rex verbo QHJ ' quodgeneratim mutatiouem
animi denotat» qua difplicer, quod antea plaeait, quse difpliccntia confelli-
one oris folet prodi Ier.S. v.6. nec favet ei adjun&us 'SstSo-liQ^io-p.os, infa-
niitla £!* cinere, qui noncd defignativus pcense ,(cAeffec7m cujusdsm, &CJT-
gnerum ixternorum dolorit interni, qui non fempcr oritur a corrimiflis pec-
catis, fed & altisinfertuniis, prout tobum, ut oftenderet caiamitatis fuse ma-
gnitudinem , tunicam laccraffetf incm-re fedijfe legimus ; metenymice
crgo febmt finceritatem pcenitentise fuae indigitare voluit fafta mentione fi-
gnorum deintemo dolore teftantium , quo facit altera Coicei ad recepturrl
ienfuminelinansexplicatio ; Si tibethoc mode<verba lebi accipere ,paenitet
xe.fie refipifco inpul-vere, fif cinere, fenfus erit} Ege qui anteaob lutlutn
gf dotorcm carnis mea inpufiere fedi, tjuancjuam fatis cauft habeam ,ad
depontndum omnem triflitiam, tamen ut tefle r, mthi ex anime difflicere,
tjuod incircumJpeSAerattone cuiquam dederim fcandalum , nenmute^et»
liendi rationem.tfinpulvere Jederepergo. Idem judicamus detextu lceli-

to c.z.v.12.13. Vox cnim 2W ad converfionem intranjitivamuaaslati di-
citmetumanimi fiirituatem , & tendentiam pcenitentis a termino, a quo»
qui eft pcccatum, ad terminum, ad quem, h.l. ehjefiive, non formaliter ex-
preftum, qui eft Deus, ad quem per fidem cum propofito vitam inmelius
mutandi icvcrtidcbeant, c(ui per fuam perfldiam ab eo erant digrcfll5 le')u-
ntum, fletta, fif planilm funt (igna verizeli, 8c humiliationis, tcndentia in
proximi xdificationem.quo finerequiruntur, ita ut fiabfit. nudaque in-
tendatur eftentario, exefle jubeatur tieflium laceratio, cum converfionis
laus quaerendafitapud Oeum, non apudhomines> quo modoalias,quando
«a qu* conjungenda funt, hornines feparant, fcriptura meliorem partent
eligit, 8c minorem abfolute.quafi rejicir, Hof 6,v.6. Ex modo didhsconftar»
quid ad reliaua toca ex Scripturai defumpta , refpondendum fitf ut ube-
rioritra£tatione,faftidiosaquereiteratione fepofitS,dificr-
tationejmprsefentem tuto fiiurepoffiiauj.
loading ...