Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 38
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0040
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3i Exercitatio II.

ge omnium mttximum, & gravijjimum , quam non folum ad hunc
locum, fed etiam in Homil. 93. fuper Lucam piuribus profequitur;
Unde patct, non de virtutibus & miraculis Chrifti folitarie illum
intellexifle hanc pericopen, fed & de Evangelio ab eo annunciato.
Confentit Fr. Spanhemius exerc. de Grat. Secl^o. per Virtutes apttd
Corazjinos, & Bethfaidenfcs faFlas inrelligi fimul verbum, & ejus pa*
tefatltonem ex eo patet, quod tlltus Veritcu obfignaretur miraculis.
Ubi itacjue edebantur Vtrtutcs, ibi ctiampradicabatur verbum; pau-
lo poft; Dominus non de nudkpr&dicatione verbi, fcd depr<tdicatione
obfignata Vtrtutibus,five miraculis loquitur. Prsefuppofitis his & in
anteceftumpr£miflis,deverbo quoq; a Chrifto apud Galiljeos prse-
dicato. h. I. agi, ip/a verbi per Chrifium i»(inuati natura fe ofFert
tanqunm medium aliquod ex ordinatione divina efficaciffimum,
ad opus converfionis producendum, nec enim dicendum eft, obje-
clive fotum Chriftum repra:fentafle & intimafle Galilseis, quid fa-
cere debeant, fed ipfo hoc verbo, quod prsedicavit, tanquam me-
dio ordinario eum pcenitentiam operari & fidem conferre voluif-
fe, hocque ipfum ferio intendifle, itaut efFec~tus ipfo a<5tu fuiflet
infecutus, modo Galilsei verbo non reftitiflent. Nafcitur indeno-
bis argumentum.

XVI.

Qupcunque medio adhibito, adminiculantibus licet, & fn
fubfidium quoddam vocatis miraculis, Chriftus voluit convertere
Chorazitas & Bethfaiditas, ita ut converfio fuiflet fecuta, fi non
fpontanea vocatorum obftitiflet repugnantia, ab illo medio proxi-
rne dependiflet pcenitentia Tyriorum & Sidoniorum, fi virtutes
Chrifti yidiflent; Atqui verbo pr&dicato, adminiculantibus licet
miraculis, Chriftus voluit convertere Chorazitas & Bethfaiditas.
&c. E. Major propofito fubminiftratur ab ipfo Chrifto, qui com-
parationem ideo inftituit inter Gentilesiftos &Judseos, utdemon-
ftrarct, eo medio adhibito pcenitentiam gcntiiium ipfo a<5tu lo-
cumfuiflc habituram, modo fub tali ubcrtate admotum fuiflet iis-
dem, quo tamcn adhibito Galilsei minus fuerint converfi. Minor
patet ex fine miraculomm fuperius jam tafto, cui & hoc accedit,
converfionem & pcenitentiam z-Rici alifis ab ipfo verbo, nullis fub-

junHis
loading ...