Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Hrsg.]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Seite: 48
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0050
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Bxercitatio 111.

nihilo, & puro figmento , quia non habeat caufam ab Aterno exi-
fiffitem, cujus virtute e ftatu rerum pollibilium tranfire potuerit
in ftatum rerum futurarum, quse tamen caufa alia effe non poilit,
quam decretum divinum abfolutum, & in hoc pundhim totam dif-
ficultatem eorum, quse diiputantur contra fcientiam mediam, re-
cidere fatetur Voetius T. i, d. fei, p. 336. rationemque appofitara
in omnibus fere paginis Vol. fui de fcientia media repetit Twjfns.

v:

Implngit hsec fententia I. falfi principil, unde res futura de-
pendere dicitur, affignatione^ Non negari poteft, requiri decre-
tum & voluntatem operandi, concurrendi, vel permittendi in
Deo, ut id, quodfuturum eft, fieri poifit, fi enim Deus con-
curfum fiium fiupenderet, creatura nihil agere poffet unquam, in
DEO fiquidem fumut, vivimtts & movemur. Adh 17. Sed hoceft,
quod concedere R.eformatis nullo modo poifumus, caufam, cur
res futura fit , tffe Decretum DEl, & quidem prndetermi-
nans, ita, ut proxima & formalis ratio, cur res hscc futura fit, di-
catur effe Decretum illud divinum. R.em duobus exemplis ex-
plicabimus. Deu s Davidi optionem_ dedit eligendi pro lubitu
certum quoddam mali pcense genus ex tribus, quse reprsefentavit
ei Propheta Gad, elegit ille pro fua libertate & judicio peflem,
hsec ele&io ab seterno fuit prjefcita a Deo, quiquiaprsevidit, Da-
yidem voluntatem fuam liberrimam facta hac trium pcenarum
propofitione determinaturum efle ad peftem eligendam, decre-
vit quoque concurrere ad eledtionem peftis, ut ita mn indifcri-
minatim faltem decreverit, cum Davide fe velle concurrere, quic-
quid elegerit, quatenus concurfus divinus erat paratus & prsefen-
tiffimus Davidi, fi elegiffet famem, vel gladium, fed & in fpecie,
fe velle concurrere ad eligendam peftem; Si jam ratiofuturse e-
Ie&ionis peftis ab seterno prseyifse ftatuatur decretum divinum,

?[uomodo potuit locum habere optio Rcgi data} annon ridicula
uiffet oratioProphetse, elige vel peftem, vel gladium hoftis, vel
famem, fed ego jam ab seterno te prsedeterminavi ad eligendam
non nifi peftem? annon potuiflet replicare David, fruftra optio-
nem offerri, cum Djeus jam decreverit, quale genusmali ei im-
loading ...