Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 58
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0060
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Exercitttth III.

——————-"-■---- . ' ' " "fi,

k^j quia non impleta conditione futurum non eft futurum, Scfen-
tia autem vifionis Dhus tam videt, quod futurum eft, quam
quod non Futurum eft. 2. Futurii conditibnatum, objicitur fimpli-
ci Intelligentise, quse cognofcit id, quod eft poffibile ex fuis cau-
fis, veifuturum fub conditione, licet id non fiat, neque unquam?
a£tu exftiat: ejjit itaque Scientia futurorumconditionatorum, quo-
rum tamen conditto nonimpletur,modut ScientU[implicis Intelligenti<g°-

XIV.

Sequitur tertius: Scientia media ineptum esl medium ad cow-
ciliandum concurfum gratitt divinA cum libertette voluntatis huma-
n<t; ineptilTima eft ad hoc prseftandum, quia prsefupponunt ejus
defenfores congruentiam quandam gratice boc,, trel illo modo, loco,,
tempore, vel atia circumflantiJi conferenda cum naturali hominis
temperamento, ita ut Deus tale temporis intervallum prarvideaty
cfebeatque expeclare, quo & non alio homo fit convertendus, &
gratiam admiifurus, cum tamen ejusmodi congruentia plane nul-
la fit, in quocunque enim temporis articulo homo irregenitus
conftitutus fit, femptr & indivulse ei adhsret fumma ineptitudo
fid capeffendum myfieria re^ni DEI, fi non per gratiam Dei aptus:
reddatur ad ea percipiendum ; prout naturaliter mortuus , quo-
modocunque confideretur, eodem modo eft ineptus ad vitam ex
fe & fuis viribus fumc dam, fi non Principio alieno animetur,.
vitaque ei infundatur. Ineptiffima eft pmerea fcientia ifta me-
<fia ad concordandam libertatem arbitrii cum infaliibiikate prse-
cientise divinse & efheacitate mediorum gratise, quia ipfi Jefuita
<eam a fcientia vi/ionis difcriminant, ut pecuiiarem fpeciem, & ita
conccdunt, DeUm nunquam decrevifie, fe ipfo aclu velle voca-
re hominem fub tali vcl taii ftatu conftitutum., in quo gratia ma-
gis con^ruit, quam fub alio; ft enim DEVS hoc decrcviffet, &
Hoc mouo ordinaric vocarct^^mines, qui convertuntur, procul
dubio hoc omne cadertt fub fcientiam vifionfs , neque media iila
fcientia opus eifet, utpote qua» non habet pro Objefto homi-
nem adtu convertendum vel non eonvertendumi fed fakem qna-
tenus pofini hypothefi eft convertibiiis vel non cOnvertibilis,
quod tamcn drfncultatem controverfiae de converfione non toilir.

Patet
loading ...