Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 62
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0064
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Exercitatio IV.

certo titulo /uis Adverfariis) Jth.Calvintts, hic dum inTnft. Chrift.
Relig. I.3. c. 24. 15. relpondet ad Iocum Ezech. 33. v. n. «e/o
mortcm &c. productum contra horribile reprobationis abfolutse
deeretum, ita fcribit; Profertur E^echielis locttt, quod DEVS tiolit
mortem peccatoris,fed magisut convertatur, & vivat. Si hocadto-
tum gcnus humanum extendere placet, cur plurimos ad refipifcen-
tiam ncn folicitat, qmrum animi ad obedientiam magkfunt fiexi-
biles quam eorum, qui ad quotidianas ejusmodi inyitationes magis
ac magis indurefcunt, Apud Ninivitas & Sodomitas (jungendi his
fiint Tyrii, & Sidonii) tefie Chrifto, Evangelii pmdicatio, & mira-
(ula plm frutlus attultjfent quam in Judaa. Quifit ergo , fi vult
DEVS omnes falvos fieri, ut mifiris, qui ad gratiam recipienda/n
paratiores ejfent, januam pcenitentict non aperiat? Htnc videmus,
yiolentcr torqueri locum,fiDEI voluntas, cujus meminit Propheta,
«pponitur atcrno ejfts conftlio, quo eleilos difcrevit a reprobis. D. Mo-
Vnaus in Anat. Arminianifmi c. 31. §. 10. Ut obtineat,DEUMnon
omnes homines squaliter amare, nec omnium falutem ex jequa
cupere, provocat ad noftrum textum, Quid Tjrios & Sidonios di-
<am ? quorum fi falutem aque Chrifius optavit, ac Judaorum, mi-
rum, cur noluerit Evangelium ipfis innotefcere, maxtme cum ipje eis
perhibeat hoc teftimonium, eos proniores ejfe fuper multis ad poeni-
tentiam. c, 49. §. 12. At mihi quidem ridentur Arminiani DEVM
incufare invidia fubdoU, & malevolentit, quippe qui [ciret, Tyrios
ita ejfe affetlos, utfi ad eos miracula pervenijfent, ferio refipuijfent,
tis tamen hoc benificium inviderit, quod tamen largitus est poputis,
tjtios fciebat nec miraculis velpradicatione ejfe convertendos. Difpu-
tant inter fe M. Amyraldus, & F. Spanhemius circa locum Matth.
XI: v. 2j. an occultatio myftcriorum extrin/eca, vel intrinfeca fit
intelligenda, de pofteriori interpretatur Amyraldus, de utraque
Spanhtmius, idque probat partim exemplo Tyriorum, & Sidonio-
rum, partim Chorazinorum, & Bethfaidenfium; circa illos occur-
rere occuttationem externam vcrbi pradicati , & miraculis confir-
mati; ex parte horum vero dcprehcndi occultationcm in*crnam, qui
licet vidcrint miracula Chrtfti, convcrft tamen nonfint; ex occulta-
tione iftafive externa, five interna, fivc utraque concludit dein-

ceps
loading ...