Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 69
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0071
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de defeclu Virtutum Cbrifti inter Tyr. &Sid* 6$

ta, &- Achabo ajfnitattm interveniente matrimonio contrahenti-
bus cum Regibus Sidoniorum, jscr* Sidonia invehere in regna fua
aras ejusmodi idolis erigere , eaque colere, tam facile potuiflent
Tyrii, Sidbniique locum dare facris Judajorum, nifi oculos ha-
buiflent fafcino idololatria: adulta? conftrictos.

V I I.

AJfertio fecunda ; Tyriis & SidonHs pradicatio verbi, & mi-
racula Chrifti non fuere denegata ex abfoluto fivereprobationis, ftve
pmteritionis decreto, fed partim ex jufto judicio contemtum verbi
vindicante; partim ex inculpabilt libertate ubrrtatem gratupro lu-
bitu adminiftrantc. Circa medium produ&ivum pcEnkentise Ty-
riorum & Sidoniorum poflhmus confiderare prsedicationem ver-
bi le^alis, & Evangelici vel ?'» fe & abfolute; vcl cum complicatio-
ne ipfitu doceKtis, & miraculorum M.Jfianorum, qua: duo oppido
a fe invicem difcernenda funt, cum pari neceflitatis pafllt in pro-
ducendo iilo effe&u noh ambulent, neque neceflarium fit, ipfum
Jldejfiam in carne prxfentem femper munere prophetico fungi, do-
dtrinamque novis fubinde corroborarey^«/j-, fi quidempceniten-
tia fit hominibus ingeneranda, de quo deinceps. Qupd concernit
pra:dicationem verbi, qu£, licet nonftne aliquo docente, fine tamen
Meflia in terris obambulante, peragi poteft, deftituti quidem ea
fuere Tyrii, & Sidonii, verbum cnim fuum annunciavit DEVS
Jacobo, jujlitias & judicia fua Ifracli, taliter autem non fecit omni
nationi, & judicia fita non manifeftavit eii. Pfaim. 147. v. 19. 20.
deficientibus enim a Patriarchali religione, omnibus fere populis
placuit DEO pro immensa fua gratia Abrahamum inter idolola-
tras viventem, & fecundum M. Maimonid. idola colentem evo-
care, eique cceleftem doctrinam redintegrare, promittens fe fore
ei, pofterisque fuis in Deum. Quamvis autem vocatio Abra-
hami, felectioque feminis ejus fuerit praduftre, & ingens Dei
beneficium, quo familiari luo alloquio eos dignatus eft, nec cul-
paripoflk ac debeat divina libertas aflumendiin peculium nonnifi
nos, reliquis in cascitate non nativa, fed proasretice fuo vitio con-
tra&areli&is, non tamen prasteritio caeterorum ftptplici, & »«-
do D EJ btmplacito abfoluie eosdem reprobanti eft adfcribenda,
wdoranda potius Nemefts diyina, quse in progenie ipfius Noachi

K acoe-
loading ...