Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 75
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0077
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de defecHu njirtutumChrifti inter Tyr. & Sid. y$

dum eft, excufatus erit Chamus in judicio divino, qui omni rac-
dio emergendi deftitutus, ex defedtu gratia?, non fuo vitio periit;.
Si vero eadem gratia, eademque gratia? media ei fuerunt oblata,
qualia habuere fratres, omnis culpa in ejus caput redundat, quia
media illa contempfit, iisdemque bene uti noluit, quod fi non vi-
ribus oropriis, divinitus tamen concefils potuiffet.

XIII.

Prasdicationem Vtva Meffi*. Voce pera&am, ejusque Virtuti*
bus fiipatam qubd attinet, Rcformatos adfcribere ejus denegatio-
nem abfoluto reprobationis decreto vix auderemus ajferere,nifieo
traherent textus de minifterio ab ipfo Mellia in diebus earnis ob-
eundo agentes-, e. g. Matth. 15. nen fium miffits nifi adoves perdi-
tas domus Ifiael &c adeo enim abfurdum eft hoc affertum, ut ipfa
mole fua corruat, fi enim abfolute reprobati funt, quotquotdc-
ftituuntur minifterio Meftk perfonali, neque oeulis fuis ufurpa-
re poffunt ejus miracula, periit ducium eleclorum ordo , reftrin-
gendus non nifi ad brevillimum temporis fpatium. Extra contro-
verfiam autem pofitum eft, Dfum pro Uberrima fua voluntate de-
cretum ab a?terno fadtum de mittendo in mundum filio fuo ad cer-
tum tempus, quo executioni daretur, determinafie, circa quatn di-
fpofitionem nullum abfoluti reprobatiows decreti influxum depre-
henderelicet, five enim cttms, fivefirius venifiet Chriftns , five
diutim, jtve breviori tempore verfatus fuiflet in his terris, decreto
tamen reprobationis abfbluto prorlus nihil aecederet, verbum e-
tiim pradicatumin fi, & non pracise, & farmaliter qua pr&dicatum
ipfius Mtffi<£ ore, & voce, eilmcdium, a cujus auditu, vei neglccTiit
dcpendet vel falus, vel damnatio. Eadetn eft ratio miraculorum,
dependent ea tx Itberrima DEI ordinatione, qui ordini natura: co-
ftituto in creatione rerum minime alligatus fupracurfum illum mi-
randa poteft patrare opera, & quamvis nunquam fruftra fiant, non
debet tamen eorum defe&us adfcribi abfoluto prseteritionis decre-
to; pugnant cjuidem pap&i pro neceffitate miraculorum, fed quid
de hac qusftione fentiant Orf WoAr/nonfolurrv fed & Calviniani,
in eorurn fcriptis iegi poteft, una enim nobifcum agnofcunt difiin-
ftionem inter ntciffitattm abfolntam, & bypothtticam; SnfficientU,
loading ...