Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 78
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0078
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Exercitatio IV.

& exptditntia; intcrnam, & externam ; Quamvis enim conftet, ad
confirmandam do&rinam Mefllanam fuifle ea neceflaria, ut & ad
convcrtendos commodius infideles, conftat tamen fubefle eadem
eUffofitioni liberrim* caufk effcitntis, qua; quoad miracula Mefliana
fuit inculcata oraculis propheticis, ut ita five ad converfionem,
five ad confirmationem doclrina?, five ad iegitimationem officii ab
folute neceffaria non fint; Non tamen negaverimus cum magni
nominis Theologo Dn. D. Nicolai, immediatam vocationem ne-
ceflariam habere cum miraculis connexionem, dum eft conjundta
cum authoritate immutandi publicum minifterium, quod factum
a Mofe, & Chrifto, ille enim minifterium pertinens ad primoge-
nitos transtulit ad tribum Levi, hic vero a tribu Levi ad Apofto-
los, aliosque fine difcriminc, modo apti fint.

XIV.

, Ruunt nunc confequentia?, quas formant, & fingunt fibi
Reformati ex noftro textu pro particularitate gratia? vocantis, &
abfoluto fuo, eoque horribili reprobationis decreto; iolvitur qua:-
ftio mota a Calvino, fidicamus cum Scriptura, fillicitajfe utiquc_>
DEVM Nnivitas, Sodomios, Tyrios, & Sidonios, utut eos fiverit
ingredi in viis fuis, eisque fub tanto apparatu non vencrit obviam,
prout fadhim eft fub temporibus N. T. expeditur dubium, fi
attendant, qui fequuntur Calvinum, non teneri DEVM homini
ta media ojferre, quibus admotis eum infallibiliter converfum iri
frafcit,fuffcere ad intentionem omnesfalvandi, ea adminiftrari me-
dia, quorum ufu ad converfionem homo dcduci poteft, five pro-
xime, five remote. Evanefcit ?JMolin<ti illatio, fi diftinguat inter
amorem benevoltntia, & complncentia, attendatque, ab aequali amo-
re fluere media insquajia, non.enim ideo major fuitamor, quo
Chriftus complexus eft olim Juda;os, inter quos miracula fecit, qua
eft, quo nos hodie deftitutos miraculis compledtitur. Notandum
eft, inquit J. A. Corvinus ad hoc argum, ita amorem in DEO effe
fonendum, ut excrcitium illius, fubjiciatur infinita fapienti£ divintt,
utfc. eo modo, &menfura fuum amorem declaret,prout fapiemia ju-
dicat, ejas majeftatem dccere. Ouare ita afferimm amortm DEl er-
gd homines, ut in libcrtatem, & juftitiam DElnon impingat, cjua-

rum
loading ...