Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 80
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0080
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Exercf/ath IV.

circa cujus decifionem, ut omnem occafionem incruftandi merita
fropria, prsfumptamque difpofitionem pra»cideret, pra»parationem
mediorum ad falutem facicntium in folidum tranfcribit pra:defti-
nationi divina;, a qua pendeat falus, & quicquid ad converfionem
facit, ita ut absque coilatione gratise, ejusque operatione nemo
convertatur, utcunque fit difpofitus externisque quibusdam mediis
inftrudus. Conftat pmerea, loqui Augnftinum non nifi de vir-
tutibus Cbrifii, quibus vifis coirverfi fuiffent Tyrii, & Sidonii,
quse figna eis areana quadam D e i voluntate liberrime menfuram
gratise uberiorem non omnibus, & quovis momento adminiftran-
te fint denegata; & licet nova ejusmodi figna, quibus infaliibiliter
converfbs prarvidit, ipfis negaffe ftatuat, utpote loquens de pra:-
paratione beneficiorum, quibus certiffime liberantur, qui libe-
' rantur, non tamen confequens eft, omnem fufiulijje modum Augu-
ftinum, quo vocatos fuifle popuios iftos, nos alferimus, etiam il-
lum qui fit per lumen natura* & famam de Ecclefia. Prafuppofi-
tis hifce evidens eft, altius illud judtcium, quo interveniente a per-
ditionis maffa non fuerunt difcreti Tyrii & Sidonii, eisque non
fuere adhibita divina dicta, & fadia, quibus adhibitis converfifuif-
fcnt,referendum efie non nifiadprafumptam naturalem ingenioftta-
tem explodendam, & inculpabilemfummamquc libertatem, quanqn
tenetur Deus necerfario ad oblationem eorum mediorum,quibus
pofitis infallibiliter falus obtinetur. Sin verba ifta ad fanguinem
ufque premere velint Syncretifta?, opponimus illis propria judicia,
quibus tum ante > tum poft certamina Pelagiana dtverfimode Au-
gufiinum de pun&o gratise, vocationis, & pratdcftinationis divina»
Jocutum fuiffe, feque ipfum valde confudiffe fatentur, quse hypo-
thefis fufficit ad retundendum Syncretiftarum poftulatum de tole-
randa Reformatorum fententia, quia confimiles phrafes, &modi
loquendi olim tolerati fuerint in Auguftino, Icgatur Dtalyf. D. i>.
p.'35<J. Quid noftrates fentiant de ejusmodi phrafibus Augufti-
nianis videre licet, in Sjncret. Calixt, D. Caloyni p. 149-

XVI.

AJfertio tertia; Caufa, quod ChorazJni, & Bethfaldcnfes, vifis
lictt Chrifii miracultSj cjusque concionibu* auditis > non egcrunt pos-

niten-
loading ...