Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 94
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0094
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9+

Exercitatio V.

ftro textu, utpote in quo pro magno, immcnfocjue beneficio com~
mendatur pradicatio vtrbi JEvangeliti ftipata faclris Chfifti admi-
randis, quod beneficium fi contigiflet Tyriis & Sydoniis, procuf
dubio gratifiimo acceptafient animo-, utpotc qui auditis & vifis
iftiusmodi yirtutibus pcenitentiam egiflent, quam non egerunt
Judasi; Non ergo pro opcre Mifericordia; habenda eft denega-
tio mediorum faiutis, fid potins pro attu Judicii dtvini contem-
ptum tferbi vindicantis, vel fi refpiciamus ad ubertatem gratia? _
fro aofu Itbertatis dtvms, menjuram grati<t difpenftntis pro benepla-
tito inculpabili. Et fi pro mifericordise a<5hi eft habendum, quoct
denegata fuerunt Tyriis & Sidoniis ejusmodi media, quo mitius
olim traclarentur, confequens erit, pro immifcricordi<t aclu efie
habendum, quod Bethfaidenfibus & Chorazinis media illa obti-
gerunt, quos tamen prarvidit Deus non fore credituros, quia o-
Jim feverius puniendi fiint. Practerea nondum probatum eff, Ty-
rios & Sidonios a fide concepta ex pradicato, virtutibusque Mef-
fianis conftabilito verbo receffuros, eorumque apoftafiam a Chri-
fto fuifie pratvifam, nec rei hujus ullum in textu apparet vefti-
gium; pofito autem, rem ita fe habituram fuifle, nondum tamenu
eviclum eft, denegationem Mediorum beneficii loco deputan-
dam efle, quamvis enim gravius peccatum fic fuerit omiflum
dum non apoftatarunt Tyrii, neque media gratise ubertim colla»
ta malitiose rejecerunt, adeoque mitius judicium experturi fintj,
tamen mn exuit naturam benefici atlus oblatio medtorum^ curru
Apofiajia, gravius licet vindicanda, nonoriatur ex oblatione grati<t,,
fed ex proprio apofiatantis vitio, in quem npn poteft non Deus
fevefiflime animadvertere, beneficium enim xftimandum eft ex:
fua natura, & intentione offerentis» quicquid fit de ejus abufu,-
reje&ione & repudiatione»

VIII.

Miisa fententia Do&oris illius Catholici, quem loc cir* ad-
duxit Augufiinus, directe contra thefin propofitam pugnare dici-
miis errorem Joviniani, cujus meminit Augufiinus in Catal. Haj--
reticorum. cap. 82. A Jovimano quodam Monacho ifia h<trefisor-
taeft nofir» <ttate, cum adhuc Juvents ejfemtts; Hic omniaipeccata,

flCHt
loading ...