Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 96
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0096
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Exereitatio V*

niam illas his deteriores efe deprehendit , iccirco- juftifeim* fenttntij
gravioribus in inferno fitppliciis dignas denuntiat ,» paulb poft fub-
jungit \nLoc. com. difcimus, cffe graditsduimtiationisininferno,&c.
patet hinc Candor Adverfariorttm , qui dum noft-rorum Tneolo-
gorum do£h'inamproponunt, Stoicorum & Joviniani errorem eis
aftricare conantur, quorum tamen commcatum eludit Bcllarm. L
y. de lujrif. cap. 16. Lutherdrii vero non dicunt, (c/uod fctam) Virtu-
tes cj]i pares dittt pcccata paria. Potius inter Pontificios invenire
Hcet nonnullos , qui errori ifti aliquid affine' tradidifle videntur.
Videatur Rob. Baronii di.if. dc pecc. mort. & ven ~fel~l. 2. dum vero
verbis expretfis dogmaiftud a noftris doceri demonftrare nequeunt,
ad alittd doflrinse Evangelicje punftum confugiunt, ex quo per
confequentiam errorem iflum elici pofle confidunt: eft idcaput de
wtrinfecd cjualitate cutuscunqtts psccati, dum omne peccatum fu»
natura mortaie efle fatentur orthodoxi, ex quo mox inferunt; En-
go omnia peccata funt paria. At quantas agant ineptias , fuo a-
gnofcent exemplo;docenttpfi,peccata alia effe mortalia, aliaVenia-
\x3.,fequiturne,ergoomniapiccata , c]n£ Pontificii habcntpro mortaU-
btts, funtparia ergo omnia venalia funt paria. Sane finullum pe&-
catum ftatueremus mortale eflc, non fequercturtamen,peccata eiTc
paria. quomodo ergo elicient confeq.uens hoc , peccata funtparia,
ex antecedente hoc, omnia peccata funt fua natura & intrinfeca con-
ditione mortalia. poflfemus hic noftra facere verbaCWw'»/ /, <j. /«-
ftit. c. 4" §. 28. Qudro enim annon intcr ea ipfa peccata, qua morta-
lia fatentttr, aliud altominus agnofiant ? nonigitur protinus fecjui-
tur, paria effe peccata, qtt/tfimul mortalia funt.. Et quam inepta
iftha?c cavillatio fit dilcere poflunt, & manibus quafi palpare hoftes
veritatis in noflro, quem tra£tamus textu, procul dubiopro morta-
Hbus agnofcuhtnon folumpeccata Judaeorum, fed & Tyriorum, Si--
doniorumque, neque fuipicio eft di&uros venialiter faltem deli-
«juifle gentiles hos Idololatriae deteftanda:, luxui, avaritiz ahisqus
enormibus flagitiis deditos, agnofcanr ergo una, pojp inter pecca-
ta mortalia locum habcrs inaquaiitatsm, nec qui omnia peccata di-
citmortalia,, mox inducere Jovinianam peccatorum paritatem, •autr:
Chriflum candem ftatuife aflerent, qui & Juda?osiftos & Gentiies
lcethos mitiuSi UIqs feverius puniendos pronunciavit. Nom
loading ...