Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0103
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
delilerisElU&d^oramum, j

fedrequirebatur ipfa mtyiratio&diclaticuqua moti funt,
ad exarandum,nonqua:iliisa]lubefcebat,fed qua; fpiri-
tui fanclo piacebat,materiam,nec in eorumarbitrio fuit
pofiturn,utipro iubitu his, vel iiiis verbis, fed vi cp^as
.divimc, adhibuerunttaiia verba,qua? fpiritusfuggere-
bat,indeverba fcripturEedicuntur XopcuQeS. Roman. j;
v. 4. SiveigiturpeflimaJorami vitafueritcognita Eli*
prophetx, tanquam <Wwfy,quodmulti volun t,quieum
vitam ad tempora Regis illiusf continuafle judicant, five
deidolo]atriaejus,antequamfuitexercita,ei conftiterit,
hoctamenindubium eff,<?x/'^i^ifw»e &' dtclamine di<vi<
»(?eumha?cfcripii(fe,quamvisnegarinon debeat,pofi-
ta fententia pofteriore/r^r afjifhmtam de non-errando,
& ipfum dichmen accefliife fpecialiorem revelatio-
nem,qu« utcunque feres habeat, quoadprioremEpi-
llolx partem de moribns regis peflimis agentem, necef-
fariaprorfusfuit,quoadalterum fcriptimembrum,quo
non foium expedanda po^na fuit intimata, fed & in
fpeciedeterminata.

§. I I. Eft prmicJio ^»^,maximefi confera-
turcum complemento fuo,indubium critertum& docu-
mcntum■ divw<eautho?itatisfcrtptibujMs propbettci-, utitaEpi-
ftolaha.-c,licet nuilo tnartificiofo tcftimonto dicat fe divi-
nam , talem tamen fe probet, ratiocinative per docu-
mentum, & rationem non ilhtam,icdintextulatentem,
& beneficio juris confequentiarum eruendam 3 Quam-
vis enim pradiclio futura pcen<e f\t pars materialk fcripturas
hujusadornata? abElia,non tamen probatur idemper
idem,dum virtute prajdi&ionis collatas cum eventu
exacie refpondente ejus afleritur & probatur authori-
tas, quam non probatur idem per idem, dum falfitatem
Prophetia; confidix demonftramusexeventunon fecu-

A a 0 to.
loading ...