Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

Page: 9
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd1/0027
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
G E M M JE. 9
Adeb ut & hinc sufficiens ratio esse postet, cur Ceres infantes in pettore habeat,
prassertim cumPIutus,&infansfuiise,&eodem modo etiam inulnisPacis,&alibi
in ulnisFortuna;,apudPausaniammemoretur. Accedere polset &Nutritio,non
suorum tantumliberorum, sed etiam alienorum. Plemnseo Orthopolin,recens
natum,Ceres educavit: educavit & Triptolemum,Meganira; Celei uxoris filium.
Quid si hos in peclore Cereris nostra; agnoscas' ? Apertus est divinandi campus.
Tutior tamen judicandus,qui sub infantibus,cornua copia^ praeferentibus, abun-
dans nutrimentum intelligit, quo Terra; filios, alma hxc mater, vel ab ipsa infan-
tia beare solet.
Quod cordisspecie a collo dependet, eodem plane modo in Gemma Au-
suflaa etiam AgrippinaGermanici gestat. Interpres Aib. Rubenius bullam ar-
itratur, aitq; Gra;cisMn'vi(7Kov,Latinis Lunu/am dictam,eandemque etiaminima-
gine Qeopatra* apudse speftari, & eodem modo adornatas etiam esie Livillam
Drusi, &Meisalinam iniis,quasDux Bucquingamius olim aParente ejus com-
paraverit.
At jBullas,inquitARCH^EOPHILUS, mulieribus in ornatufuiise,negare
videturIsidorus. Nihil agit,subjecit DULODORUS,Hieronymusenimid
aperte affirmat,&apud Plautum, PatestrafiliaDamionis, Bu!la,mqmt,aurea ejt,
Pater quam dedit mihi nata/i die. Tiraqueil. ad L.III. connub. BuUa, inquit, licct
proprie injantium ingenuorum ejfet, ut tradunt Asconius in 111. Verrina,& Macro-
biitsi.fat. 6. & videre licet ex P/inio,ea tamen& mulieres ufas fuisfe,jath conflat,
utproinde de bullafoeminarum dubitari non debeat. De forma Cordis, nisi de
pueris loqueretur,testari postetMacrobius: Nonnulli, inquit, credunt, ingenuis
pueris attributum, utCordis flguram in bulla ante pettus anneBerent, quam injpi-
cientes, ita demum je homwes cogitarent, ji corde prajiarent. Locus egregie
quadrat, inquit ARCi I/EOPHlLUS. Ninrjte intuearis, regessit DULODO-
RUS non adeb jNotandum enim,quod Macrobius dicat: in bulla. Bulla pue-
rorum ipsa, non cordiformis,sed orbicularis erat, uti exempiis firmatCl. Spon. in
Miscell. pag.299. & planum est ex ipso nomine; Bulla enim non a /3ouA>j, sed a
hu/la aqu<e dicta est, cujus similitudinem referebat: & ex Plutarcho in Qusest.
Rom. qui rationem BulIasaLuna arcessit, cumpleno (non, ut interpres Xylan-
der, dimidiato) Orbe fulget,quod tunc o'u (ponposi^ olKKol Qcwoz&zq koli cito-KosiSlg,
non globiJimi/ujit, fed' lentis aut difci formam pra fe ferat. Id ideb conjecit,
quia, ut paulo ante docuerat, nobiliores ad indicandam ab Arcadibus Origi-
nem,Lunulas in calceis gestare soliti estent.
HocastertumPlutarchi,subjecitARCH/EOPHILUS Rubeniiopinionemfir-
mare videtur, qui ut modo dixisti, bullulas fceminarum, Gra*cis \xwckovq, latinis
Lunulas appellatas scripsit. Id ex Hieronymo, respondit ARCH/3IOPIHLUS,
hausilse potuitRubenius,is enim ad cap.III.Esaia*,ubi 01 o',vocem (Awmovg usur-
parunt, Lunu/as vertit, additque fceminas in Luna; similitudinem bullulas depen-
dentes gestasse. Sed forma in allatis cimeliis non Luna; est,sed cordis,&multo ali-
terHesychius,qui|unvio-Kou? interpretatur 7rsT0LXtx.,7T£QiTpxx,v\XioL kol\ 7T£piUpioL,fo/ia,aut
laminas,coUum&cervicetn circumdantes,tkSuidas tol tov kvkXov t\i.nxoLToi, Jegmen-
ta circulorum, exquibus utique constat,noninpeclore quserendos esse,
sed in ipso collo, adeoque pro bullis proprie accipi non debere. Rem apertius
Basilius. Distinguit is inter \jlwwwq,& kolQvwjlatx,: Illa in collo, hxc acolloqui-
dem dependentia, sed inpectore collocat, indeque nihil arbitror obstare, quo
minus kolIv^ioltol, bullas interpretemur,& quidni has ipsas,de quibus hic loquimur ?
Hebraicum r-nlais^n guttatoriam sonat. Radix est pjdj , guttavit sive fti/-
B /avit
loading ...