Beger, Lorenz
De Nummis Cretensium Serpentiferis Disquisitio Antiquaria: Qua Cretensium Ab Asia, Asiaticorumque à Serpentibus credita Origo adstruitur: Indeque & Numismatibus serpentiferis Antonii Et Augusti, Aliorumque sua Lux affunditur — Coloniae Marchicae, 1702 [Cicognara, 2759-3] [VD18 14394359]

Page: 31
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1702/0031
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SEPvPENTIFERIS. %t

Tetradrachmi fere smt, Cxsar non nisi Quinarium hoc typo sighaverits Vel
hinc coiligas, inqnit DULODORUS, hxcNumismata ab Aiiaticis procush
non else f id enim cum Cxsaris contemtu cohjunftum fuiiset?siAsiatici, qui
Antonio Numismata majoris moduli signaverant, tam exiguo Cxsarem ve-
lierati forent • Imd nec procusos in Creta, cum nec Cretenles id decuisset|
serl omnind jussu ipsius Cxsaris, qui proculdubio hoc typo Asiaticorum luxui
iimu! illuserit. Speciosa ratio est, inquitETAST E S, nec quicquam super-
esse video. quam Numismata Cretensmm , ut scilicet demuatur , quibus ea
sip-nata iint temporibus ? Non aliis, respondit jJULODORUS, quam iis
ouibus & Astatica, prima scilicet kfhtaihn infcripta, Proconmlum tempore:
Id quod ex iimilibus Laodicenstum, Apamenstum, oc Pergainenorum facile
est iudriare * Reliqua ktaauin sub Antonio ; Id emm iuscriptum nomen
ktaax apertd evincit; nam hujus meminit Cicero Phil. 5. At ille (Antohius)
knt Aleatores> lent Exfules > legit Grtecos: 0 conscffum jitdicum pxcUrum ! 0
diwitatem confiln ad?nirandam> Pavet animiis agudconflium illndWo reo dicere,
CTBA M CKETENSEM, fortentum InfuU> hominem audacijjimum <5?ger-
ditif&num* Sed facite non esfe i nwn Latmejlit ? num exjudicum genere? nurn
leves nojiras moresve novit ? num denique hommes ? Ejt enim Greta vobis no~
tior, quhm Roma Cyduc. DeleBus autem £? hotatio judicum etiarn tn nojiris
civibus haberi folet. Gortynium verd judicem quis novit ? aut quis nojje f otun ?
I 17v his saiie Ciceroins verbis, cum Numilmate coiiatis , apertinimum est,
eulidem Cydam postea Cretarcliarii faTum else, eoque in no.1101 e Numnium
sto-nasse. An vocabulum Cretarchas honorem Cidae designat ? inquit ETA-
ST ES * Eeo ad jovem retulerani, qui tttpote in Insula natus^ imo <Sc Creten-
iium Rex, nonabsurde utique

Tovi respondit DULODORUS : Magxstratus autem eise, xnde patet,

uudd in Numismatibus iimili compositione etiam asiapxxis occurrat, eodett
; jWo quo & Lyciarch», Syriarch*, Galatarch*, Bithyliiasche, CappadocL
arch- &c. uti Clariisimus Morellius observapin Spec. p.30. Caeserum ut hoc
coPnomen Tovi abjudiccs, ita Jovem Cretenses, (& quidm etiam Asiaticos,
ouibus Aiitonius,Cyd* patronus praeerat?) contra Grsaris imnas defensuruni,

: ut hoc Nummo significetur, non video quid obstet ut creaatti ? Ideo sane
Tuoiter non tantum anguibus Asiaticorum, & Cretennum ib Asiaiicis 61 to-
■! tnm svmbolis insistit; sed & fulmen stringit, & aquilam pni-tendit; Neque
enim sola in Gydatti Antonii benevolentia exstat: Imo & in umversos Cre-
tenses- quos cum, ut Cicero Philipp.II. ei objicic, libertate etiam ante dona-
verit ouibus beneficiis credatur sibi devinxisse , postquam aucta .potentia
Orientimperitavit ? Verba Ciceronis subjicio : Nuper, mqmt,fixatabula
eti auu Cimtates locupletijjima Cretenjium vcBigalibus liberantur ,Jiatmturqui
ne ’po(i "M. BrUtum Proconsuiemjit Creta Provincia. ?u mentis es comsos ? 7u
non constringendus ? An Cafark decretS Creta ]>aji M. Bruti decejfum gotent h-
lerari ? Citm Creta nihil adBrutum, Cefare vivo, pertineM ? At hujus vendu
, t-l0ne decreti ne nihtl aciumputetis,provinciam Cretatnserdidijiis. Ha;c Cice-
ro* eademque fere etiam apud Dionem legas, adeo ut causa titique fiierit,

J Gtlr Cretenfes Antonio faverent: Caufa ,cur Numismafibus ei adularentur;

■ Ouamvis utpote libesi, typis suoobscuris id feciise videantur, ne sciiicet, vel
jTnen vel etiam vultum exprimendo, se ejus subditos faterentus. Refte
senris, inquit ETASTES; libertatem emm etiam vocabulum vi-
loading ...