Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 97
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0108
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IMPERATORUM. 97

legitur, quod indicare utique neceffe eft, ut videri pofTit, an & in aliis ita ha-
beatur ? Deinde, qubd communiter nomina hxc Volumnio Lupino dividant»
duobusque diverfis tribuant, nefcio an fatis accurate fiat: Quidni enim Lu-
pinus Volumnii cognomen iit ? Id non dixero, excepit ARCHiEOPHI-
LUS, IL viros enim adjeclus numerus II. aperte demonftrat, & opinioni tuas
etiam illud obftat, qubd in alio Numifmate Lurinus , an Lupinus , Volumio
non poft-fed pr^ponatur, uti apud eosdem, Patinum fcilicet, & Vaillantium
videre eft. Ordo,refponditDULODORUS,nihilobftat,jamdudum enim
ex Illuftriffimo Spanhemio Diff. VI. $.36$. monui, Cognomina inurdum No-
mimbus praponijblere. Ita nec adjeclum Numerum in contrarium adduxeris?
ciirn is non Ilvirh, fed Hviro legi debeat, non minus ac in aliis Neronis
Nummis, apud eundem Vaillantiurn in Coloniis, ubi T. C l a u d i o O p t a t o
Il.viro, C. )ulio Poly^eno II. viro, P. Vinicio II. viro, Q^Ful Flacco
II. viro, ipfe Vaillantius legit. Perfuades, inquit ARCH^EOPHILUS,
quid autem aftra, SolScLuna, capitibus Neronis & Octavis impofita ? An
vera conjecluraTriftani,quivotum Amoris &Concordia3^Eterna? fub iislatere
arbirratur ? Sol & Luna , refpondit D ULODORUS, asternitatis quidem
fymbola funt, fed in asternitatis manu. Capiabus Imperatorum & impera-
tricum impofiti, non tam anernitatem , quam cum aftris iliis convenier.tiam
videntur arguere, qubd fcilicet Imperator Imperio Romano idem fit, quod
Sol orbi terrarum: Imperatrix idem, quod Luna. Hinc non tantum Csfares
Soli orienti paffim collatos videas, fed & Cleopatrasliberos Solis & Lunae no-
roine infignitos. Sequuntur

NERO ET AFRICiS»

In Numifmate ab Acrafiotis Lybia? percuftb. An ii hi funt, excepit AR-
CH/jEOPHILUS, qui& nummum Seven cum effigie/3ifculapii, & Elaga-
bali cum icone Diana? Ephefia; ftgnarunt ? Ita fentit Harduinus, inquit D U-
LODORUS. Ego autem cum CI. Vaillantio hos nummos malim ad Acra*
fiotas Phrygia^ referre, ciim utique ZEfculapius & Diana Ephefia his magis;
conveniant; Quanquam Reverendiffimo Harduino vel hoc nomine gratias
debeam, quod Acrafum Lybia?, ex Notitia Ecclef. pag. 15. & 49. produxit,ubi
inter Lybise Epifcopos etiam 0 Axpao-g, Sc 0 Axpdaaa memoratur, non minus ac
ex Leunclavio, apud quem pag. 94. pariter 6 Axpao-£; Licet enim ad hanc
Acrafum Nummi Severi & Elagabali, ut di&um non videantur pertinere,inde
tamen conftat, Numifma propofitum eb loci percuffum effe, ciim non infcri-
ptio tantum AKPA,fed & Caput Africa? Elephanti probofcide ornatum, rem
extra dubium ponant: Indeque omnem Africam Neroni devotam effe, Acra-
fiotse hoc fymbolo iadicare voluiffe, facile utique collegeris. Verifimiliter

(N) hsec,
loading ...