Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 168
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0179
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ltf8

NUMISMATA

opinionem militat; Occo enim, & Uluftriffimus Mediobarbus, id priori adfcri-
pfere. De Occone & Mediobarbo, refpondit DULODORUS, merito
miraberis. /Elianum enim fub Gallieno pramomine/4#to,fubDiocletiano
autem Lucium infcripfere: Quo pofito utique planum eftet, Numifma propo-
fitum, L.^Elianus infcriptum,adpofteriorem,&non ad priorem pertinere.
Res indubia eft, excepit ARCH^EOPHILUS, quanquam etiam Triftanus,
imo & Patinus Occonem fequantur, & quanta in Antiquitatis cognitione No-
mina? Interdum, refponditDULODORUS , etiam bonus dorrnitat Ho-
merus. Patinus farte veftigia Triftani & Occonis fervat:_ Triftanus autem
qusedam adhuc fulcra fupponit, eo Occoni contrarius, quod L. iElianum poft
Lollianum occifum , purpuram fumfjfte tradit, ciim Occo & Mediobarbus
eum Lolliano praponant. Rationes inipiciamus, inquit ARCHJLOPHI-
LUS. Rationes,refpondit DULODORUS, perquam fragiles iunt. Ni-
titur Authoritate Victoris & Pseanii, fed utriusque aflertum fimul enervat
ipfe. Victoris fequentia funt: Pari modo /Elianm apud Moguntiacum^n /Egypto
/Emilianus, apud Macedonas Vakns, Mediolani Aureolus dominatum invafere.
Apertum eft teftimonium", inquit ARCH^OPHILUS, nec video, quid
contra dici poffit? Loliianus dubium movet, refpondit DULODORUSj
Hic enim,cum Imperator declaratus,fe Moguntias contra Poftumum aliquan-
tifper defenderit, indeque, urbe capta,Poftumoque a fuis ob negatam direp-
tionem casso, fucceflerit, mirum fane videri poteft,cur Viclori, diligenti alias
Hiftoriographo ne verbulo quidem memoretur ? Et cum e contrario Trebel-
lius Pollio Jilianum omiferit, Lolliani autem vitam inter XXX. fub Gallieno
Tyrannos pluribus executus fit, non fragilis utique conje&ura fubit, apud
Vi&orem non /Elianus, fed Lollianus legendum efte. Non difplicet ratio,in-
quit ARCH^iOPHILUS: Quid autem de Pasanio ? Nonne & huic Axmog
AiAiotV memoratur ? Imb , refpondit DULODORUS, fed Metaphraftes
Romanus Lcllianum fubftituit, ciimque res,de qua loquitur, non /£liani,fed
Lolliani fit,quod vel exTrebellio Poilione conftare poteft, pronum utique ju-
dicare eft, etiam apud Pa?anium pro h&wq AiWvoc,legendum efleAoAAi&'voc>id
quod eo facilius credideris, quo propius & Literarum aninitas fe invicem tan-
git. Si ha?c ita fe habeant, inquit AR CH/£GPHI LUS , Ego unum eun-
demque arbitrarer & LoIlianumft& ^Eiianum, quo pofno Authonbus tam anti-
quis, quam modernis, fua ratio conftaret. Refragantur Numifmata, refpon-
dit DULODORUS. Inhis enim Lollianus Sp. servil. pramomen habet,
uti apud Occonem videre eft, ut efHgiem & coronam taceam, qua; cum pro-
pofito nec ipfas conveniunt. An igitur, inquit A R C H JE O P HIL U S, fub
Gallieno Miani nomine nullus fuit? Si fmt,refpondit DULODORUS,
fueritis,perme licet, cujus Numifma exGokzio citatur, A. Pomponii pra3
nomine. Lucius certe non fuit; Sed hic fub Diocletianum relegandus, vel
ipso Occone tefte. Artificium Numifmatis videtur obftare, inquit ARCH/E-
OPHILUS; Idemenim ejusGenius eft, qui & fub Poftumo & Viclorino.
Hasc ratio,refpondit DULODORUS, etiam Triftanum & aiios videtur
feduxifte; fed qusfo ARCH^EOPHILE, an tartta a nece Poftumi ad
rebellionem fub Diocletiano, temporum diftantiaV ut hxc adduci mereatur?
Octodecim, fi re£te numero, anni interfunt, cumque v£lianus fub Diocletia-
no non minus in Gallia rebellaverit, ac Poftumus & Victorinus, quidni pote-
runt omnium horum Numifmata ejusdem artificis credi ? indeque eundem
etiam artis genium praferre ? Smthascita, excepit ARCH^EOPHILUS,

Quid


loading ...