Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 326
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0361
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
316 ANTIQUITATES VARIM,

tio, ipfeque Rex cum matre Regina eje&us, Ille in Samum, Hxc in Cyprum
fugit; Ille exercitum collegit, Huic, ciim exercitum peteret, Rex Evelthon
fufum aureum , & colum penfo circumdatum , dono dedit. Fruftrata igitur
hac fpe, a filio reftituta eft, eoque denuo, & quidem ad Barc£os,fugiente, ejus
vice Cyrenis munera & honores fubiit, & in Senatu prafedit. Si hasc ita fe
habeant, excepit ARCH/EOPHILUS, non amplius mirabor, quod Rex
corona Regia, K egina Ifidis infigni fuperbiat. Eadem vanitate hoc fieri vide-
tur, qua & mater Antiochi Epiphanis, five Grypi, in nummo fe Deam tulit',
ciim interim filius foloRegis titulo fe ja&aret; Sed adverte! annon hac ratione
Mater & Filius, Pheretima fcilicet & Arcejilam IV. hic erunt agnofcendi? Non
arbitror, refpondit DULODORUS; cum enim juvenilior adhuc mulieris
hujus facies fit, potius in Pheretima & ejus Conjuge Batto fubliftimus : Et hic
quidem, ut diximus, tranquillitatis fuas, qua? ei vel ex oculis & integra facie
eiucet, mercedem tulit mortem placidam ; Ula autem , cum filio a Barc&is
occiso denuo fugiffet, & /Egyptiorum ope reftituta effet, tam crudeliter in
Barcaeos confuluit, ut & Deorum ultionem meruerit; Vivens enim vermibus
computruit, ut Herodotus teftatur. In ^Egyptum regreftis

PTOLEMjEUS

Seoffert,fedincertus. Ptolemseorum effigies,inquit ARCH^EOPHILUS,
pleraque adhuc incognira funt, indeque non miror, Te hanc inter incertas
locare. Id ago, refpondit DULODORUS, ne videar absque bafi aliquid
affirmare. Caeteriim, ut Vaillantius de ftudiis noftris gloriose meritus, Reges
SyrU-, ex Nummis produxit, ita producet, ut audio, & Reges /Egypti\ eoque
ex Opere forfan de propofka judicare licebit •, Mihi eam vel ideo publicare
vifum eft, quod infolito pJane modo,Ioc6Diadematis, Torque eft redimita.
Id in regibus obfervafle non memini, inquit ARCH^EOPHILUS; Nec
ego, refpondit DULODOR US, nifi quod deJuliano Ammianus refert, ei
torquem loco diademath impofitum fuifte : qubdque Jornandes Iib. i. de Regn.
&temp. fucceff. de Hypatio contrajuftinianum infurgente, &ipfum torque
aureo redimitumpro Diademate, loca Imperatoris occupafte. Si hasc ita fint, in-
quit ARCH^OPHILUS, quidni horum alterum hac effigie adumbratum
agnofcam ? Hypatio,refpondit D ULODORUS, obftat artificiumjulia-
num removent faciei lineamenta. Artificium multb terfius hic vifitur, quam
pro Juftiniani sevo: Et Juliani lineamenta notiora funt, quam uthic agnofci
poffint. At unde, inquit ARCHiEOPHILUS,Tu dePtoIemseo quodam
fubolefacis, ciim tamen nec hujus aperta fint veftigia ? Sententiam Italicorum
fequor, inquit DULODO RUS,qui Ptolem^eumCaput hoc vel ante me in-
fcripfere , eoque nomine & Ele&ori noftro id vendiderunt: Nec forfan abs-
que probabili conje&ura; favet enim & Genus marmoris, rubrum omninb,
quali etiam hac ipfa in Gaza Ele&orali Sphinges ^Egyptiacse exfculpra funt.
Rubrum fane marmor Porphyritem dicium, & in ^gypto reperiri, author efl
Plinius L.36.C.7. ubi de Marmoris coloribus: Ruhet Porphyritesj inquh, in ea-
dem Mgypto. Hax; equidem conje&uram fovent, inquit ARCH^EOPHI-
L U S, fed ad rei certitudinem non fufficiunt. Qua?rendum igitur, annon Pto-
lemaeorum aliquem imago referat ? Si Italos fequaris, refpondit DULODO-
RUS, erit Cleopatra frater, dubium, an Dionyfus, qui Pompejum interfecit ?
an junior, qui Cypri Rex fuit ? Ego ciim certi nihil habeam , rem diftituere
malim,quam fragilibus argumentis ulterius volvere. Succedit

CLEQ-

i

.
loading ...