Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0060
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2.8 Lersto koek
X6II. C^smEr/r, ksn^kijkerije stet Uit de
,, trekken der hemden/ war ben mensche over-
„ komm fai. Waar op Mvenalis feit Kar. 6,
Ilij looor stjn voorkook! cn tijoe ksucl^
Ln VWA 6en wicckclM't verlianti.
Waar uit met eme hinkt / dat ,
dar B / na't woord / IstAumkunsc, maar NS
desake seifrirrumkietmAe, of 6ecisanre-5ckouvvin-
xe, hier toe mede behoort: zpnde me kunstbon
wikken uit de trekken van'caangesicht / ofden
vpflagh der ogen; waar in sichs' mensohm 6e-
viW of eigm Geest natuurlik opmbaarr.
IV. « 0 0 5 v 8 1- N L.
Hunne loverijen, veelünsZcplceZö, reien
uir 6cn LI56en Uonci.
X6HK Us veel ban alsnlke konstm die
op weken schap sten / doo? gemeen-
schap inet de Goden of Geesten/ op aitcrleijc
whfe te bekomen. .Ou sai ik ingeihx van de
XlsZiL sprekm/ die het doen beoogt. De Grie-
ken gevcnsedicn naam/ hoewel ongriex/ dan
alle man gelooft schier dar her Derstsch is. Die
taal echter heeft in stijl/ m oorsprong met d'
Vebremsche veel gemem / waar in nrn Ks^ ovcr-
<icnkcn, bepcmstn, m nrnv Naeê, ccn bcpcinlcc
of uiklprckcr Van verborgcnrhcden is. Zk heb in
mijne uiki-MnZc ovcr vMle! §. 6r.'daar het pas
gafverklaard/war de^igrweestzyn. Gerst
eerlijke luiden/ die door behoostike middelende
gchcrmemfleu der Kakure doorsochkm/ eu daar
 
Annotationen