Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0067
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
35

V. tt 0 Ok v 5 l' V L.
Li) öe kcZoaösgAkche Heiöeacn; rijn Lcr-
tzelljke leeriogeo co scedea ook re Lcn.
H.I^. v/An'toudMdendam/ dan onder ons/
V ofontrent ons/ mbij die volkeren die de
k onsten m wrettnschappcn meest httwaarts aan
gebraght hebben; is dus verre kor nood?uft ge-
Mokm. Ku staar ons toe/ dar wij 'r hedm-
üaagsch Heidendom met cm besten: om temo-
gen wetten/ hoe verre hun gevoelen en bedrvf
ontrent de Geesten/ buiten bchulp van her
schriftuurlik licht / dat hm nooit oeschemm
heest/ sich strekken kan. Gn dat daarom re
meer dewgle degmm / van welken dus verre ge-
sproken is / en die door'r kriftmdom verdreven
zvu/ maar een deel van de weereld beflocgm:
en dat wij van weinig sndttm/ steghsdoochun
aangevm uit nagclatmc schriften enige gcrmge
kmnis hebbm; doch van verre'! grootste deel her
allerminste niet. Want dmgehecleweereld/bij
mrnfchen bewoond / word uit hcdmdaagsttze on-
dttvindinge mtt btttt dan in drie grote Gilan-
dm vttdectd/ waar van d'ttnc maar bij d'ou-
de Grieken en Nomeinm/ (en dar noch niet
Mheel) d' andere dij ons / noch nsuwcickx roo.
jaaren lang bekmd geweest / en htt derde ais
noch ren groosten decle ouvekend is. G cttste
word om voorftide vedm grmcenckk d' oude
weereld grussrnt/ in Gurope/ AstaenAftica
verdeeld. Van Guropa pa§ half so groot als
een van d' anütte rwee/ znn ü' inwoondnK
aan de Moord kam Werst noch Min 'r Heidm-
L r dom.
 
Annotationen