Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0417
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XIII. I^oorvS'ruit. z8;
gestid is. Le weten/I De Schrift feit ons/
dar God Engelen in fijnen dienst gebruikt; ter
hoede der gelovigen / en lot straffe der godlosm.
ll. Maar nergens feitje/ hoedanig de werkinge
der Engelen daar in zp. III. Somtijds wel/ dat
scr verkondigers af Zijn / 't gene om der fekrc-
hcid hnns woords wille geacht word als ofse
'c deden. I V. Doch somtijds met ene wijst van
spreken / die klaarlik te verstaan geest / dat God
self/ en geen Engel het werk doet/ daar de dienst
cms Engels in benoemd word. V. Wgwijlen
noemtse Engelen / insgeiijx om hundcr bestn-
dinge wille/ diemm bemerkt datmcnschenge-
feest zhn. VI. Gok word wel cm uitcrlik te-
ken van Gods besoudere tegenwoordigheid fijn
Engel genMmd. Dus verre 't gene in de Schrift
hier as te vinden is : waar uit ik nu die twee
gevolgen trekke. l- Dat van het dom der En-
gelen ontrent de menfchen niet sekers uir detz.
Schrift te halm is- l l- Maar dat hct alles
dimt/ watmm daar af leest/ om Gods bedrijf
ontrent der menfchen kinderen/ na mmscheli-
ken aart van ftrekm/ op ene hemelstatige wijst
te verbeelden.
XIII. ^loOkvL^VL.
6esonkcre Lcvvaar-IiiNAelen van Volkeren ok
menleken, Lijn in Qosr VVoorcl nier te
vinken.
§. cndxxxi,
D Ie twee voorname Sch?iftuurplaatstn geo-
pend zijnde/ soleiddeweghgemskkeWtvc
Vb de
 
Annotationen