Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0426
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Z94 1 cvcc6c koelc.
XIV. slvoNOZeUL.
Vn >vat 6e c>uaclc Lngelen dccreft, veolmnsl;
vvor6 6en nanm van I) ui vel of 8a-
rangs ier anöers 6aa een bote Aeeü vcr-
ftsnn
§. con^xxxvul.
An de goede Engelen eifchr dc order nu dat-
* we tot de bosen overgaan. Deser is de Dui-
vel 't hoofd / wiens Engelen d'andcren genaamd
zhn. 't Welkmen tweesins inagh verstaan: of/
dat hn d'andcre voor fijne Loken gebruikt: gelijk
'r woord knzeien oorspronkelik berekent: ofüat-
se fleghs dien nsam ncffens Gods Engeim be-
houdende / onderfcheids halve 6c; vuivck Engc-
lcn herm; om datse van God afgevallen; en
van fijnen aanharig zhn. lyoe st> r daar in eens
wierden / of war hg over hen te scggen heeft / os
hoe sg 't met malkandcren maken / en wat hun
bcdrhfis: van dit alles vmdmen taal noch teken
in de Schrift. Van den val der Engelen/enden
staat daar fii tseüert hunnm vallinzhn/ is§.
z 86 --; ,-4. getoond / dat Dctrus noch Zudas m
hunne brieven so niet sprekcn/alsmcn doorgaans
tor op hedm heeft geloofd. <Kn ons dit onl-
schiet / moghc ons noch wel niccr ontvallen:
dat is / mogelik bevinden wu / dat de S»cM-
tui«r ook op andere plaatsen so breed van dcn
Duivel niet en spreekt alsinen mcint. Derhal-
ve wil ik die ten eersten nasicn/ die hem noenien
so als sijn naam is; en daarna/ daar h? mcr
 
Annotationen