Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0531
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXII. ^oor-vs-rr' n. ^99
sis dat bewijs vereischt. Maar ik heb al lang
voorsim / datmm mv met enen hoop Vesttenen
ontmoeten sal / en aan dêstlvcn dat doen sim/
bat ilr tot hier toe tegenfhreke. Doch dat LA een
stuk / daar rir met den meesten ernst op uit ge-
weest ben / om het na te speuren : en wat ik
eindelik gebonden hcbbe / dat sal ik den Leste
duldcilk voor ogen stellen. Gerst laat ons dan
besien / wat voor vost Geesten 't zijn geweest /
daar mede sp vestten waren; en dan/ waarin
dat die besetenheid bestond.
XXII. tloor-Os-rvir.

Do in 6e Leknir als vsele gemelö,
rijn van 6c; Duivel; LnZelen verlckei-
6en.
§. vexu.

IA hebbe / daar ik dit stuk in 't Voorbv gaan
^raakte Z.4Zy. mpverplighr/m desaak ver-
cischrer ook /van dat ondersthcid te spreken/ dat
tusschen den voorstiden Duivel en de Duivelen iK.
Die eti zijn des Duivels Gngelen nier. Gansch
anders rs him naam in 't tzcvreewsch / m ook Kr
'r Gsieksch. Lwee namen vindnmi in t We-
breewsch des Vilden Lcstammts / dat onse
Gversttters Duivelen vcrdnitscht hebben: maar
ik sal hm stive doen bckennm/ dat geen va»i bei-
den na bchormss vertaald. Wt ecrste is evis
mdc staat Deur, z r: 17. en Ksal. eoü:
Z7- De wosrder» van Mo fes hebben w aldus
Vertolkt, 87 karden clen Duivelen geo6èr6, niet
Ml r L-oöe;
 
Annotationen