Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0591
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXVI. Ho^OkOsrurc. 55^
XXVI. Hoorvs'evic.
D'overige plaatsen 6er Lckiisrure, kiemen
Zemeenlilc op clen Duivel paft , rijn van
koie menleken re verüaan.
§. DLDXXVll.
IVs 8 weetik niet/ datterictis overgeflagm/
daar de Schrift of van den Duivel, of var»
de Demons, dicmen mede Duivelen neemt / in 't
Klein of groot gewaagt. Daar uit is gebleekcn/
bar het al geen Duivel is wat Duivel heet,
'r lVeik nochtans so ve?re is van de gcmcene ge-
dachten/ diemen gewoon is van beweiden op re
vattm en te voeden; dal men fels noch andere na-
men op hem past / die op hem niet geureend zhn.
So fccr ismen genegen om den boscn vnand
groot te makm. Want so 't hem aangaat / hel
Scne men geloofd van hem geleid re zhn: d'M-
maghrige en Allerhooghste God sal maar cm
krernig ^neer zhn dan de Duivel: en war den
pcsegrnden Kalighmakcr / dim Loning aller
Uoiuugei, betreft fijn hemelsch rhk word hier
°p Aarden nooit fo groot noch so maghrig/ als
men wil dat het rhk ecns verdomrdcn schepsels
Ultcr hellm ;v. Want her zhn vicrüerlepe bena-
Mmgcn / welker ieder vrn wat groots bchelst/
blemcir op dM Duivel past, l- Ovecbecieo en
Kom. 8: z 8. Gfts. 6:lr. Aol. rr is.
, OverilccleLi wceeclll, ^oh.ir: ;i. en 14.: zo.
Wi6:n. III. 606 clcftr ce^c, L. Ko^.^rch.
' Overlle vsa <ls macbr ric; lucbn. ^fes. r: r.
en
 
Annotationen