Bidloo, Govard ; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

Seite: cy
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bidloo1685/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
QVINQVAGESIMAPRIMA TABVLA.
ternam utesi obducunt superficiem. Utero aperto, confideranda ejus eft, E. Cavitas,
qua? exigua juxtalongitudineminfculpta, lineis duabus elongatis, afundo, collum
quodammodo triangularis, petit. Hujus apertura in virginibus, anserinum vix ad-
mittk calamum. Inutroque cavitatis angulo, G. orisicium invenitur, cujus varke lati-
tudinisdu&us, H. uteri Tuba dicTius, inprincipioftylum, I. asgre minufculum, in
medio verb , minorem capit digitum 5 ad uteri latera fitus 5 a prsedido orificio
paulatim incurvatur, circa sinemIlico anguftodonatur exitu, K. circularibus circum-
voluto fibris. Membranacea hxc ftru£tura, cujus longitudo feptem transversorum
digitorum inveniri solet , cum uteri tam externo, quam interno involucro communis
cft: Praeterquam quod interior Tubx Membrana laxior & fecundum longitudinem
plicatior exiftit. Fibrularum hi fasciculi , inflata parum tuba, multum a fe invicem re-
cedunt , quod in alterius lateris aperta, L. liquet. Ubi Ovariorum M. corporum
dimidium N. ambiere , Mufculis finiuntur plurimis, O. qui Membranacea: tubx
ftruftur^afrixi3foleaceummentiunturornamentum. Distantab M. ovariis transverii
digiti fpatium, tenuiflimis verb, Membranae, alis vefpertilionum non diffimili,
£. partibus, iisdem alligantur.
Muliebres Teftes, potius O varia, quorum unum integrum, M. alterum, Q. per me-
dium juxta longitudinem diffectum ostenditur. Utrimque unum transverfis duobus
ab Uteri fundo digitis fitum invenitur. Vaforum di&orum Spermaticorum involu-
cris atque ita ipfi Peritonaso sirmiflime adha^rent. Valida interius,e mollibus coagmen-
tataEibris, circumvoluta Tuliica, R. figuram ab utroque afpedu exprimunt globo-
fodepreffam, multis ubiqueprotuberculis sulcisque inftru&am.
Hocccapertovelamine, Ovariorum interna confpicitur facies > quas ex mnumera-
bilibus Membranulis , Fibrularum Vaforumque plexibus, Glandulis S. ac Veficu-
lis diaphanis, T. compofita cernitur. Membranulas has exteriori involucro, ut hifce
ltcrumsibrula: alligantur atque indiiTolubili nexu, cohasrentes, spatia atque locula-
menta pro glanduiis vesiculisque relinquunt. Glandulae vasorum capillamentis non
nunus intrinsecus, quam extrinsecus obvolvuntur validioreque specisica vestiuntur
Membrana tenacisfimisque radiatim difpositis construuntur ex tubulis. a Vesiculis
Verb disserunt, ilke etenim liquore turgent limpido vasorumque exiles surculi atque
plexus in ipsismet harum tantum membranis disperguntur. Eodem propemodum
ritu ac in masculo ad Testes, in scemineo genere Sanguisera vafa ad ovaria seruntur
atque ab iifdem deseruntur. (vide Tab. L.)
Tota Uteri moles cum annexis Membraneo aPeritonasoderivato, lati instarliga-
mentiubique expanfo involucro, V. vicinis alligatur partibus suaque in sede deti-
netur mobilis. a toto itidem fere Uteri corpore, duplicis Lamellae, W. Membra-
m, Ligamenti rotundi tituloindigitataSpithamaslongitudinis, interPeritonseidu-
plicaturam, extra Abdomen utrimque inguina versus deducitur; unde supra Pubis
ossa excurrens, prope Vulvae superiorainplurimas fubdividitur sibrillaceas expansio-
nes. Membrana hxc, ut innumeris omnium Vasorum generum propaginibus, ita
etiam multisariis permeatur Membranulis ac Fibrulis , a priori deductis eique an-
nexis horumque agmina feorsim obvelantibus, fufpendentibus atqueafeseinvicem
diftinguentibus. Quomagis Membrana hxc, ab utero recedit, eo magis cognominis
Etymon, fua figura mereri videtur. Prope etenim Uterum lata magis, prope verb in-,
guina rotunda magis exiftit. Exemto omne de Ventre vifcere, prout fefe confpicien-
dus exhibet, depingit,

Vmlll. Hh QVIN-
loading ...