Boissard, Jean Jacques
... Pars Romanae Vrbis Topographiae & Antiquitatum (Band 4): IIII. pars. Antiquitatum Romanarum : sive II. tomus inscriptionum & monumentorum ... — Frankfurt a.M., 1598 [Cicognara, 3626-2]

Seite: 38
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boissard1598bd4/0042
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5$ An tiqvit. SlVE MoNVMENf^

DE APOTHEOSI.

SAtis fuperqueopinot,licetbretritcr,fliperiusoftetid^
mus, quimosfueritantiquitusapud diueriospopulosfe-
peliendi mortuos.Quorum pars maior refurredtionepoftre-
mam expectantes^corpora defunctorum ita pr#parabant,vc
ab omniputrefa<5tionevindicata,videbaturpo(rcintegrare*
leruari viqjadconiummationefeculorum;quando iubente
Deo Opt.Max.anim^fuiscorporibusreftitutaefimiilfruGn-
turseternabeatitate. CuiusopinionisfuerutlndiGymnofo-
phift<£,Chaldad,iEgyptij,Gr£ciq^^

daeLquihancdodrinamacceperuntapijspatribus/uccefTo-
ribusNoe,Semi,&aliorum Patriarcharum,quiaDeopecu-
liariter edoctijicrip tis tradiderunt hanc tam vtilem & falutare
doc1rinam,& ad Chriftianos eiufdem fidei participestrafini-
ferunt. Multi tamenapudantiquos corporishuiusimbeeilli
corruptibiles exiiuias contenentes, quod erat mortale & ter-
renum humo reftituerunt, de anima tantum ioliiciri,qu£ad
Deifimilitudinemformata, poftvitae folutionemtanquam
immortalis adfuum conditorem & principium reuertitur.
Hincfadtumeft vtcremandorum corporum confuetudoa-
pudomnesreceptafit: nempevtper ignem purificataeani-
m2e,quicquid labis a terreno ergaftulo (quo aliquandiu clau-
(x, tanquam carceris cuftodia difficili fuerant) contra-
xilTevidebantur,idrefolutis in cinerem membris totumexu-
erent. At prseter ea qux in praecedentibus adnotauimus*
alium Romani prsecipue modum obleruauerunt m fepul-
tura fuorum Pnncipum : quospropter infignia per totam
vitam gefta y & egregia in rempublicam merita, diuinitatis
participes effe crediderunt. Ideo ceremonijs exquifitioribus,
& magnificentioribus fumptibus eorum funera procura-
uerunt: & eos autoritatepublica, vnanimoqj omnium con-
fenfuinterDeos retulerunt^&Indigetes commnnifententia
Vocauerunt.Haec confecratio fiebat folemni apparatu:Con-
gerebantur vndiq$ donaria exaromatibus, & preciofiillmis
odoribus,quaeab amicis,conianguineis,magnatibus & opu-
lentionbus Populi Romani ciuibus, imo ab externis regibus

&Princ>
loading ...