Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 33
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0076
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H V S E N V M>

pfS V S E M, Opidum eft SI efvvicenfc,fitum in ditione Adolphi,tanquamDilcis$iefVvi»
^ ' cenfis, portum habens mercatorum negotiationibus celebrem. Hunc portum maris
Oceanitradus,Heuer,nuncupatus,efftcitjquiHufemop. alluit, vndefacilenauigatio
in Hollandiam,Seiandiam, Angliani & Scotiam inftitui poteft,quibus ex locis varijge-
neris merces reportantur,quaj inde Flenfburgum(quinquc tantum miliaribus inde dif
litum)auehuntur,&ficexoceanooccidentali,in orientalem transferuntur. Hocau-
tem opidum, etli domibus, plateis,longitudine,amplitudine,ac vbertate foli Elenfbut
oo vix cedat,hadenus tamen nullum duitatis ius habuit * nec muro. vallouc, aut folhs
cindum fuit, eo,quod Dithmarfi nondum elfent fubadi, atque ab Holfati^ ac Slefvvi-
ci Ducibus &'ipforumconfiliarijsmctueretur,nc incolae,arrepta occafiohe,deficerent* fequeDithmarliscon-
innuerent Vicinosq; populosacinfulas,quemadmodum Eiderftedcnfes acStrandenfes,ad rebellionem com*
mouerent, atque in hoc opido, ob fitum loci, refugium ac munitionem haberent. Nunc autem Dithmarfis
quinque <5c viginti annis fere fubadis,ius ciuitatis,certis conditionibus aclegibus anno M.D.LXXXII.Februa*
rii die XIX. a Duce Adolpho obtinuit,qui pulcherrima Arce opidum etiam ipfuni decenter ornauit.

H'

'Vjfenum illufirispars efi quotacunque ducatus,
— ^ ffifi nomen Slefvvig, traxit ab vrbefuum.

Holfatiafi Duci iam dudumparet Adolpho,

A quo i uris habet principe, quicqmd habet.

Nam licet egregio(itfelix incola portu,

Hufenjis,tuto fio luere ut inde queat.

■Mercibus atque fui s HolUndospofsit & Ano los
Vifere, & exoticas inde referre domum:

£t licet haud cedat Flens burgo,quofu a crebro
Tranfiortar efolet,vendere qua(latuit
Rite per Heffertum queat vt mare currere, nec non
Longius amotos viferepojsit agros:

Non hucufque tamen ius municipale valebat,
Jfuamuis optaretfiape pararefibi.

Non ades muro fof is, vallo ue licebat,

Cingere,ne contra[umeret arma ducem*
Nec fe Dithmarfis adiungerei, effeta quorum,
Vita ehei belli faxfuriofa fuit.

Bis vero vittis ejl exoratus Adolphus,

Et ius Hujeno municipale dedit.

Illic & magnis extruxit fumptibus arcem,

<Qua non vlla quidempulchrior ejfe potejl.

Ex nobili,& peraugufto D.Hen.Ranzouij Mufaeo*

HADERSLEBIA*

ADERSLEBIAop. Slefvvicenfis Ducatus, a Waldemaro Duce lutis, anno Chrifti
M.CC.X CILius & priuilegia ciuica confequitur. Arce quondam in colle munita fuit,quam
IoannesHolfatiae Dux folo£quauit,&rurfus, non procul ab opido, fere in pcninfula no-
uam aedificare ccepit,nomine ipfius, Hanlburgam nuncupatam, vna cum Ecclefia marmore
auroque ornata.Sed is morte praeuentus,anno falutis M. D.LXXX. Fridcricus fecundus Rex
Daniar, eam,iure, fucceifionis adeptus, perfecit, cuius imperio etiamnum gaudet. Eli & hic
cathcdralis Ecclefia, in qua Rumpoldus Dux Slefiae, eo a Caefarc Sigifmundo miffus, ad cer-
tas componendas lites inter Dania? Regem Ericum& Holfatice Comites, Slefvvicenfis Du-
catus caufa exortas,pefte in hac legatione extindus,honorifice ab Erico Dani x Rege fepultuseft.Flabet etiam
Xenodochium in ipfo opidi ingrclfu, & Scholam ab ipfo Duce lohanne edificatam, & copiofis dotatam red-
ditibus. Infuper & portum tutillimum Fioniam in oceanum orientalem vergentem, quem fertiles m vicinia
agri condecorant.

A Duce VValdmaroprimum Haderflebia nomen
Iutia cui quondamparuit,vrbis habet.
Arx hicfruttafuit vicino in colle, Io annes
'Quam dux illufiris, diruit Holfatia.

Diruit ac arcem,vicino in littore coepit

Sumptibus haudparuis adifcare nouam.

Hans burgum dicunt:(imut vt cum nomine notum,
Arcis quis fuerit conditor,effe queat.

Struxit in hoc templum fpeciofum marmore & auro
Sincero verbi,motus amore Dei.

At nunc iure tenet Fridericus id omne fecundus
Rex Dama, cuiusfama perennis erit*

Et,quia Dux m oriens,multa imperfetta reliquit,
Rex hares opibus perficit ifia fisis.

Aedes pr at er ea Cathearalis in vrbe videtur,

In qua Rumpoldifiunt monumenta ducis.
Cymnafium quoque dux magna cum laude loannes
Extruxit, curam religionis habens.

Attribuit reditus opulento principe dignos
Nam fi udi a inprecio duxit habendafibi.
Infuper & tutum maris Haderflebia portum
Foeeundos agros,paficua lata tenet.

Ranzouianis Mufis fu ppcditantibuS-

55
loading ...