Bredius, Abraham [Oth.]
Künstlerinventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (Band 1) — Haag, 1915

Page: l
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915bd1/0388
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MARTINUS NIJHOFF. VERLAG. HAAG.

Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte Eand I—IV.

I. ARNOLD HOUBRAKEN und seine „Groote Schou-
burgh”, Kritisch beleuchtet von Dr. Corn. Hofstede de
Groot. Neue durch Addenda u. Corrigenda vermehrte Ausgabe.

1903. gr. 8°./ 6.—

II. GREVE, H. E., De bronnen van Carel van Mander voor

,,het leven der doorluchtighe Nederlandsche en Hoogduytsche
schilders”. 1904. gr. 8°./ 3.75

III. Die Urkunden über Rembrandt (1575 —1721). Neu Heraus-

gegeben und commentirt von Dr. C. HOFSTEDE DE Groot.
1906. gr. 8°.'./ O.—

IV. ARENT DE GELDER, Sein Leben und seine Kunst, von
Dr. Karl Lilienfeld. 1914. Mit 25 Abbildungen. gr. 8°. /5.—■

ARCHIEF VOOR NEDERLANDSCHE KUNSTGESCHIE-
DENIS. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten
en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaat-
snijders, bouwmeesters , juweliers , goud- en zilverdrijvers, enz.,
bijeengebracht door F. C. Obreen. 1877—90. 7 Bände. 4°.

Complette Sammlung./ 63.—

BESCHEIDEN in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en
geleerden, beschreven door J. A. F. Orbaan. Eerste deel.
Rome, Vaticaansche bibliotheek. 1911. gr. 8°. Lwd. / 3.—
Hetzelfde, beschreven door G. J. HOOGEWERFF. Tweede
deel. Rome, Archieven en bijzondere instellingen. 1913.gr. 8°.

Lwd. / 5.50

BODE, W., Studien zur Geschichte der holländischen

Malerei. 1883. Mit facs. 8°.Lwd. / 9.60

BREDIUS, A., Johannes Torrentius, schilder, 1589 — 1644. 1909.

Mit Portr. in Heliogravure. 8°./ 2.50

EISLER, M., Die Geschichte eines Holländischen Stadtbildes
(Haarlem). Kultur und Ivunst. 1914. Mit 2 Karten und 61

Abbildungen. gr. 8°./ 8.75; in Lwd. / 10.—

DE JONGH, J., Het Hollandsche landschap in ontstaan
en wording. 1904. Mit 43 Abbild. 4to. . . Lwd. / 2.—

MARIUS, G. H., De Hollandsche schilderkunst in de 19c eeuw.

1904. Mit 1 Heliogr. und 139 Autotyp. gr. 8°. Lwd. / 4.75
NOTTEN, M. VAN, Rombout Verhulst, beeldhouwer, 1624—

1698. Een overzicht zijner werken. 1907. Mit 53 Lichtdrucken.

gr. 4to.Lwd. / 27.50

OUDE SCHILDERKUNST IN NEDERLAND. Schilderijen van
Hollandsche en Vlaamsche meesters in raadhuizen, kleine stede-
lijke verzamelingen, kerken, hofjes, weeshuizen, senaatkamers
enz., en in particulier bezit. Uitgezocht en beschreven door
Prof. Dr. W. Martin en E. W. MoES. Mit 72 Abbildungen.

kl. fol.In Lwdmappe / 19.50

-Idem. 2 er Jahrgang. 1912—14. Mit 72 Abbildungen.

In Lwdmappe / 19.50
loading ...