Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 74
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0082
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74

Boymans.

In het museum Boymans zijn geplaatst: i°. een schilderij van
Salomon Koninck, geteekend en gedateerd 1645, voorstellend Pilatus,
weigerend het verzoek der overpriesters om het opschrift op het kruis
van Christus »Koning der Joden« weg te laten. Dit schilderij was
volgens C. de Bie 1661, bij den heer Lod. van Jaersveldt te Haarlem,
kwam door de families Erkelens en de Mey van Alkemade in het bezit
van Mr. A. A. Gevers Deynoot, die het exposeerde op de watersnood-
tentoonstelling van 1881 en het legateerde aan zijn neef Mr. C. J. A.
Bichon van IJselmonde.

20. Twee corps de garde van Anth. Palamedes, pendanten,
beide geteekend en het een gedateerd 1666.

Deze drie schilderijen zijn in bruikleen afgestaan door Mr. C. J.
A. Bichon van IJselmonde. • (N. R. Ct)

Lakenhal te Leiden.

In de kunstzaal van het gemeente-museum te Leiden, is thans
geplaatst het schilderij van Dominicus van der Pluvin, in het voorjaar
te Wesel aangekocht en daarna gerestaureerd. Van dezen meester, neef
van Rembrandt en voogd van diens zoon Titus, geruimen tijd hoofdman
van het St.-Lucasgild te Leiden, is dit het eenige bekende werk, een
fraai stukje, 1655 gedateerd, dat sterk den invloed van Rembrandt
verraadt.

Onlangs is door tusschenkomst van dr. Hofstede de Groot een
schilderijtje van een ander Leidsch meester der i7de eeuw verkregen,
van Jacob van Torenvliet (1635—I7I9)> cue tot dusver in het museum
niet vertegenwoordigd was. (L. D.)

Boekbeoordeeling en Aankondiging.

Oude Gebouwen te Delft.

Nu de antiquiteiten van hooge kunstwaarde langzamerhand grooten-
deels aan het buitenland zijn verkocht ot in de musea een veilige be-
waarplaats hebben gevonden, begint men meer aandacht te schenken
aan de nog bewaarde goede bouwwerken.
loading ...