Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 4.1902-1903

Page: 89
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1902_1903/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4e Jaargang. No. 3.

BULLETIN

uitgegeven dook den

Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.

Beschermvrouw H. M. de Koningin.

Februari 1903.

Het Bulletin van den Ned. Oudh. Bond verschijnt op onbepaalde tijden,
in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een deel.
De prijs per deel bedraagt ƒ 2.50.

De leden van den Bond en de correspondenten ontvangen het Bulletin
kosteloos.

Uitgever: Johannes Müller, Amsterdam.

Stukken voor de redactie te zenden aan: E. W. Moes, van Eeghenlaan 17,
Amsterdam, Mr. j. C. Overvoorde, Plantsoen 43, Leiden, of A. Pit,
Keizersgracht 525, Amsterdam.

Berichten over Nederlandsche Musea.

Het Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum in het
Stedelijk Museum te Amsterdam.

Op verzoek der Redactie van het Bulletin vinden de lezers hier van
mijne hand een korte beschrijving van dit Museum, ofschoon ik meen dat
die taak niet juist bij voorkeur aan mij toekomt, doch vermoedelijk beter
aan een ander opgedragen ware.

Toen in Juli 1899 de beide Koninginnen de Historisch-geneeskundige
Tentoonstelling te Arnhem, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst gehouden, met
een langdurig en belangstellend bezoek vereerden, zeide H. M. Koningin
Emma tegen mij, dat H. M. het betreurde, dal al die leerzame en belangrijke
voorwerpen weder uit elkaar zouden gaan, dat een daaruit gevormd blijvend
Museum toch veel nut zou kunnen stichten. Deze juiste opmerking bracht
mij op het denkbeeld te trachten zulk een museum tot stand te brengen.

7
loading ...