Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 170
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0185
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ein Jahr; Möglichkeit, dieses Vorkaufsrecht an das Land, die Gemeinde oder ein öffentliches
Museum zu übertragen.

B. Ausgrabung. Bei absichtlicher Auffindung (Ausgrabung) : Pflicht zur Einholung
behördlicher Bewilligung; im übrigen entsprechende Vorschriften wie beim Finden; Mög-
lichkeit staatlicher, und zwar zeitlicher oder dauernder Enteignung von fremdem Grund
und Boden bei staatlichen oder staatlich genehmigten Grabungen.

III. Straf bestimmungen. — Mindere Übertretungen der Vorschriften werden mit Geld
bis 1000 K. oder Haft bis 14 Tagen, schwere mit Geld bis 10.000 K. oder Haft bis drei
Monaten bestraft. Zur Durchführung des Strafverfahrens sind die politischen Behörden
berufen. Die Strafgelder bilden einen Fonds für Denkmalpflege.

IV. Schluszbestimmungen. — Stempel- und Gebührenfreiheit aller bezüglichen Ein-
gaben; Vollzugsklausel.

Bestimmungen über den Schutz der Naturdenkmaler sind in dem Gesetzentwurfe
nicht enthalten.”

Wanneer zullen wij eens een ontwerp voor een Nederlandsche wet tot bescherming
van Monumenten kunnen aankondigen? J. C. O.

EEN ONBEKEND PORTRET TE CULEMBORG.

In het aan Culemborg gewijde »Bulletin” komt op bladzijde 142 onder de in het
Weeshuis aanwezige schilderijen voor: »Portret van een vrouw met »Aet. 46” en in elk
der bovenhoeken vier wapens: Culemborg, Taets van Amerongen, Grauwert, Gomegnaert,
Van der Haer, Van Alendorp, Van Teylingen en Grauwert. Het rechter wapen van elke
groep komt overeen met die der muurschildering in het Drostenhuis, vandaar de veronder-
stelling, dat de voorgestelde een dochter van het echtpaar op de muurschildering is ').
Het schilderij is uit het midden der 16de eeuw.”

De dateering is in verband met die der muurschildering niet vol te houden, maar
gelukkig is het verband tusschen beide schilderstukken slechts een gevolg van oppervlakkige
bezichtiging, immers de wapens stemmen volstrekt niet overeen, zoodat de voorgestelde
personen ook niets met elkander te maken hebben. Vergelijkt men namelijk de wapens
op de muurschildering met die van het schilderij in het Weeshuis, dan komt men tot de
ontdekking, dat de wapenfiguren wel dezelfde zijn, maar niet de kleuren. De muurschil-
dering toch geeft den man het wapen der heeren van Culembovch met den bastaardstok 1

1) Op bladzijde 119 leest men: «muurschildering uit het midden der 15de eeuw. Vermoedelijk
worden hier voorgesteld Huibert, bastaard van johan IV, en zijn echtgenoote”.

170
loading ...