Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 213
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0228
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
te leeren kennen. Op deze schilderij, die in het midden der XVIIde eeuw vervaardigd is,
en die nog heden op het stadhuis hangt, is het vroegere stadhuis nog vrij goed te bestudeeren.
Men vergete hierbij echter niet, dat in de XVIIde eeuw door een renaissance-bril op de
gothische vormen gekeken werd, dat zij toen slechts a peu prés met juistheid werden weer-
gegeven. (Zie plaat 1, voormalige toestand der Groote Markt naar J. van Beerestraten).
Dit gezegde past ook volkomen op de oude afbeeldingen voornoemd. Een fraaie sepia-
teekening van het stadhuis (kort na 1650), een gekleurde steendrukplaat door A. J. Bogaerts
te Breda, verder nog eenige schetsen naar de schilderij van J. van Beerestraten behooren
tezamen tot de weinige monumentale bronnen, waaruit de gedaante van het vroegere stadhuis
eenigszins te voorschijn treedt. De oude teekeningen, waarop het voormalige stadhuis
voorkomt, stellen het voor na
het jaar 1580 en vóór 1669,
toen het gebouw af brandde. Op
de oudste afbeeldingen vinden
wij immers de kleine kanonnen
terug, die, met het jaartal 1580
gemerkt, van den heer van
Cortenbach van Helmond af-
komstig waren x). Op een der
duidelijkste afbeeldingen van
het stadhuis, en (wat meer
zegt) op een der meest gothieke,
komen wij aan het einde van
dit artikel — bij de beschrijving
van het stadhuis en den gothi-
schen onderbouw — terug. Het

is eene scherp-belijnde plaat, Plaat 1. Voormalige toestand der Groote Markt

naar J. van Beerestraten.

door P. Jansz. Saenredam in

1632 vervaardigd. (Zie figuur 7, aan het slot van dit artikel).

Met deze oude prenten en een nauwkeurig plaatselijk onderzoek zijn de stads-
archieven, door R. A. van Zuylen in 1860, 1863 enz. in eenige lijvige inventarissen
uitgegeven “), van bijzonder belang, om de geschiedenis:i) van het Bossche stadhuis te
leeren kennen. Die uitgave is vooral in deze aangelegenheid zoo kostbaar, omdat onze
historieschrijvers bijna niets van het stadhuis vermelden. (Zie plaat 2, Het stadhuis in
zijn tegenwoordigen toestand).

1) Deze kanonnen worden nog heden bewaard in de vestibule van het stadhuis.

2) Deel I, bl. 467, 468, 488, 497, 498.

3) In den »Gids voor ’s-Hertogenbosch en Omstreken", samengesteld in 1907 door E. Mulder,
Mr. Bosch, Jhr. Mr. van Sasse van Ijsselt en Dr. F. X. Smits komen ook eenige geschiedkundige
gegevens omtrent het stadhuis voor.

213
loading ...