Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 233
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0248
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
viel onder de weinige monumenten van beteekenis aan de op architectonisch gebied zoo
arme havenstad. Een uitvoerig artikel wijdde Jan Kalf hieraan in »Het Huis Oud en Nieuw”
van Augustus 1.1.

Bij den bouw zal de nieuwe kerk eene herinnering behouden aan het fraaie plafond
uit de oude kerk, terwijl preekstoel, altaar en orgel worden overgebracht. Ook zal voor
de lambrizeeringen gebruik gemaakt worden van de bestaande banken en de bijbehoorende
muurbekleeding. De bouw geschiedt onder leiding van den architekt den Eleer P. A.
Weeldenburg te Rotterdam.

Domtoren te Utrecht. — Aan het Jaarverslag der Commissie voor de restauratie
ontleenen wij het volgende :

Na de geheele afwerking van het noord-westehjk vak werd de noord-westelijke steiger-
helft afgebroken en verplaatst naar den oost-noord-oostelijken torenhoek, waardoor dus het
geheele noord-oostelijke vak was besteigerd, terwijl ook de binnensteiger in verband hiermede
verplaatst werd. Het noordelijk vak werd verder afgewerkt en de nog ontbrekende balustrade
en geveltop werden daarop aangebracht; de gereed zijnde kruisbloem is echter, met het oog op
het jaargetijde, nog niet geplaatst. De pmakelhelm van den noord-noord-oostelijken hoek is
gereed, behalve het middenstuk met de 4 gevelvelden. Het noord-oostelijk vak bleek even
slecht te zijn als de vorige vakken, zoodat ook hier weer de geheele boog moest worden
uitgebroken en vernieuwd en de pijlers mede nagenoeg geheel van nieuwe bekleedings-
blokken moesten worden voorzien. Dit vak werd geheel hersteld met inbegrip van de
balustrade, doch met uitzondering van de topsluiting met kruisbloem, terwijl ook het venster-
vlechtwerk nog niet werd ingezet, hoewel dit, behalve de stijlen, gereed is. Met het bekleeden
van den oost-noord-oost pijler werd nog voortgegaan tot 21 November, als wanneer het werk
buiten wegens vorst werd gestaakt en het nieuw gemaakte werk behoorlijk met stroo werd
ingepakt; de bekleeding was toen nagenoeg tot de hoogte van den middenboog gereed
gekomen. In verband met den voortgang der werkzaamheden is nu de verankering over
6 pijlers voltooid en zijn alleen nog de laatste 2 pijlers met een kettinganker verbonden.

Voor de herstelling van de bekapping met dakvenster, bol, kruis en windvaan
werd een model gemaakt op Vs van de ware grootte ter beoordeeling van de onderlinge
verhoudingen en afmetingen en wijze van constructie.

Het oostelijk vak werd opgenomen ter verkrijging van de noodige maten; het
bewerken van de boogstukken is nu onderhanden en er kan gedurende de wintermaanden
worden voortgegaan met het gereedmaken van de noodige werkstukken van dit vak.

Verwerkt werd dit jaar aan de eigenlijke restauratie voor een bedrag van ƒ 15.999.24.

Graftombe van George van Egmond in den Dom te Utrecht. — De door de Staten
van Utrecht ingestelde Archeologische commissie heeft opnieuw in Utrecht een monument
van dreigenden ondergang gered. In het Domkoor staat de graftombe van bisschop George
van Egmond, een door kenners zeer gewaardeerd kunstwerk, wellicht het fraaiste product der

233
loading ...