Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 2.1909

Page: 192
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1909/0204
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
en het maken van nieuwe goten, afvoerbuizen enz. 4°. Opbouw van den puntgevel aan
het zuidelijk pseudo-transsept, het at breken der later opgebouwde zijmuren en het maken
van nieuwe gootlijsten.

Oirschot, Kerktoren. Het nieuwe metselwerk werd geheel voltooid, de vensters weder
gedicht en de herstellingen in het oude metselwerk voortgezet; eene in eikenhout gecon-
strueerde spits tot afdekking werd geplaatst.

Zalt-Bommel, Groote kerktoren. De vier hoekpinakels der bovenste gallerij en die
tot afsluiting van de bovenste balustrade, onderling verbonden door kleine luchtbogen die
doorgangen vrijlaten, werden in dit jaar voltooid en daarmede verkreeg de silhouette (bij
gemis van de hooge houten met leien gedekte spits van de XV eeuw) weder een regel-
matig aanzien. De twee westelijke beeren der bovenste verdiepingen met tusschenliggende
muurvakken zijn hersteld.

Zutphen, St. Walburgskerk. De traptoren aan den Westgevel werd in dit jaar
onderhanden genomen.

Als eene uiterste, maar helaas minst aantrekkelijke, wijze waarop de zorg voor
onze monumenten toch moet arbeiden, zij hier vermeld de weder oprichting van drie
bogen der gesloopte Nieuwezijdskapel te Amsterdam in den tuin van het Rijksmuseum.
Al wat aan beeldhouwwerk aanwezig was, als kapiteelen, baldakijns enz. zal in het voorjaar
in de omgeving worden opgesteld.

JOS. TH. CUYPERS.

HET HUIS AAN DE DRIE GRACHTEN TE AMSTERDAM.

Het is met een bizonder genoegen dat ik kan melding maken van eene goed
geslaagde restauratie van een oud Amsterdamsch huis.

Het gebouw werd in 1610 opgetrokken of wel verbouwd en is thans bekend als
het Huis aan de drie grachten, in het adresboek aangegeven als No. 249 (het laatste
huis) van den Oude-Zijds Voorburgwal, dus op den klassieken ouden grond van het
Amsterdam van vóór 1500.

Het is schilderachtig gelegen aan de van ouds bekende Oude Gracht, de Grim
en de Nieuwe Gracht, thans herdoopt in O.-Z. Voorburgwal, Grimburgwal en O.-Z. Achter-
burgwal. Komende van het Rokin en gaande langs dien Grimburgwal loopt men er als
het ware tegen aan. Staande op de hooge brug gelegen over de Voorburgwal wordt men
getroffen door de fraaie silhouet van dit ouderwetsche woonhuis.

Het was dus een dankbaar werk voor een artistiek aangelegd architect, om aan
dit gebouw zijne krachten te wijden, en de heer Jan de Meyer heeft dan ook met liefde
de lang niet gemakkehjke taak aanvaard en haar met succes voltooid.

192
loading ...