Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 74
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0086
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zoelen. — Het kasteel te Zoelen in de Betuwe wordt gerestaureerd en zooveel
mogelijk uitwendig in den oorspronkelijken toestand teruggebracht.

Een Stichting voor Archaeologie. — Den 26en Maart werd te Leiden ten overstaan
van den notaris Mr. J. A. F. Coebergh een acte gepasseerd, waarbij een Stichting voor
Archaeologie is opgericht met het doel aanschouwelijke kennis te bevorderen van de Middel-
landsche en de Europeesche Oudheid tot in het Karolingische Keizerrijk onder andere
door het ondersteunen of uitvoeren der volgende maatregelen:

1°. Opsporing, bewaring, verzameling, bestudeering en publiceering van monumenten
en documenten.

2°. Verspreiding van archaeologische kennis en belangstelling, zoowel in het bestaande
onderwijs door docentenreizen, leermiddelen etc, als daarbuiten door voordrachten, rond-
leidingen etc.

3°. Maatregelen om hen, die in archaeologie belang stellen, nader aan elkander en
aan de stichting te verbinden.

4°. Maatregelen om voeling te houden met archaeologische instellingen in het buitenland.

Als bestuurders der stichting zijn in de stichtingsacte aangewezen Prof. Dr. A. E. J.
Holwerda te Leiden, Prof. Dr. J. Six te Amsterdam, Prof. Dr. G. W. Volgraff te Groningen
en Prof. J. W. H. Goossens te Rolduc.

Bovendien kan de Nederlandsche regeering en elke litterarische faculteit eener
Nederlandsche universiteit een bestuurslid aanwijzen, terwijl het bestuur zich door coöptatie
kan uitbreiden en aanvullen.

Personalia.

Den 20sten April 1910 aanvaardde Dr. J. H. Holwerda het lectoraat in de
Praehistorisch-Romeinsche Archaeologie aan de Rijks-Universiteit te Leiden met eene
openbare les over de beteekenis van dit leervak.

□ □ □

□ □


74
loading ...