Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 6.1913

Page: 94
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1913/0105
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
In de plaats van Jhr. Mr. J. A. Feith is tot conservator van het Groningsch
museum benoemd de Heer J. van Aken de Waard.

In Die Denkmalpflege van 7 Mei 1.1. vinden wij het verschijnen aangekondigd
van »Das niedersachsische Bauernhaus m Deutschland und Holland, ein Beitrag zu
seiner Erkundung”, door Werner Lindner, VI en 195 bladzijden, 4b met 331 afbeeldingen,
uitgegeven bij Ernst Geibel te Hannover, 1912 (10 Mark).

Het werk behandelt ook de hoeven in Overijsel en Drente.

Wij ontvingen ter aankondiging:

Frans Hals Museum der gemeente Haarlem door den directeur G. D. Gratama,
Haarlem, de erven F. Bohn, 1913. De schrijver geeft hierbij een uitvoerig overzicht van
de geschiedenis van het gebouw aan het Groot Heiligland en van de wording der ver-
zameling. Daarna wordt een wandeling gemaakt door het nieuwe museum, waarbij de
voornaamste kunstwerken vermeld worden. Aan het slot volgen 5 afbeeldingen van het
museum en 19 van de voornaamste schilderijen. Het geheel is keurig uitgevoerd en is
een gemakkelijke gids voor de bezoekers van het museum.

Bij de firma Burgersdijk en Niermans te Leiden verscheen als N°. 2 van de derde
serie een prijscatalogus van historische en topographische werken over Zuid-Holland,
welke 1495 nummers bevat, waaronder verschillende weinig voorkomende stukken.

Gaarne voldoen wij aan het tot de Redactie gericht verzoek om hierop de aan-
dacht van onze lezers te vestigen.

□ □ □
□ □94
loading ...