Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: g
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
drukkerij théonville. leiden.

Programma der Jaarvergadering

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND

OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 7, 8 EN 9 JULI 1916, TE HOORN

VRIJDAG 7 JULI.

Na aankomst van de treinen te 8.15 en 8.22 n.m. begeven de deelnemers zich
naar het Raadhuis, waar zij door het Bestuur der Gemeente te 8.30 zullen ontvangen
worden.

Na afloop hiervan Algemeene Vergadering in het Hotel »de Doelen’’ (alleen toe-
gankelijk voor leden en correspondeerende leden van den Bond).

Agenda:

1. Opening van de vergadering door den Voorzitter.

2. Notulen en jaarverslag van den Secretaris.

3. Verslag van de Commissie voor het nazien van de rekening. Goedkeuring
der rekening en décharge van den Penningmeester.

4. Bestuursverkiezing wegens de periodieke aftreding van de H.H. Dr. H. P. Coster,

F. A. Hoefer, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck
en Dr. W. Vogelsang.

5. Aanwijzing van eenen Voorzitter.

6. Verkiezing van de Redactie van het Bulletin.

7. Benoeming van eene Commissie voor het nazien der volgende rekening

8. Aanwijzing van de plaats voor de volgende jaarvergadering.

9. Ingekomen voorstellen.

10. Definitieve vaststelling der stellingen over de beginselen bij restauratie van
monumenten.

11. Rondvraag en sluiting.

Zij die onderwerpen in bespreking wenschen te brengen, alsmede Vereenigingen
of Commissies, die zich in de Vergadering willen laten vertegenwoordigen,
worden verzocht hiervan vóór Maandag 3 Juli schriftelijk kennis te geven
aan den Secretaris van den Bond, Dr. M. P. Rooseboom, 125 Laan van
N. O.-Indië te ’s-Gravenhage.

, ZATERDAG 8 JULI.

Zoo noodig voortzetting der vergadering, in het Hotel »de Doelen”, daarna
bezichtiging van de stad. De deelnemers komen bijeen te 10.30 v.m. aan het Raadhuis
en zullen onder leiding van het Bestuur van het West Friesch museum, hetwelk zich
heeft bereid verklaard om als Commissie van Ontvangst op te treden, o.a. bezichtigen
loading ...