Chrościcki, Juliusz A. ; Rottermund, Andrzej
Architekturatlas von Warschau — Warschau, 1978

Page: f
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/chroscicki1978/0257
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

WYDANIE CZWARTE

Pfyta desanty^
dyw. piethoty
l a_:: \a/"D

Poczty
Poste Offices
Bureaux de postes
Postämter
floMTOBbie OTflejieHMfl

WaZniejsze zabytki
Remarkable monuments
Monuments les plus importants
Wichtigere historischen Denkmäler
3aMeHaTejibHbie

Pogotowia ratunkowe
Ambulance centres
Postes de secours
Rettungstationen
CKopaa noMouib

park I
im. Stefan.)
Zeromskiego

Stacje benzynowe
Filling stations
Postes d’essence
Tankstellen
BeH303anpaaoMHbie aaHunn

Koleje
Railways
Chemins de fer
Eisenbahnen
>Kejie3Hbie zioporn

naMSTHHKH CTapUHbl

Ptk W. Hibne^^L
Cniewskiego
Rutkowskiego
MuzeumC^-
a X Pawilonu XU
1 Cytadeli W-skiei
T roß*

Automaty telefoniczne
Public telephones
Telephones automatiques
Fernsprecher
Tejie<t>oHHbie aBTOMatbi

Apteki
Pharmacies
Pharmacies
Apotheken
AmeKM

*£/smondg

Stacje obstugi samochodöw
Service-stations
Stations Service
Autoreparatur
OaHiiMM oöcnyMMBaHMfl 3btom3luhh

Linie tramwajowe
Tram routes
Lignes de tramways
Strassenbahnlinien
TpaMBaüHbie MaptupyTbi

grupa 0

Ogrödk
dziatkowi

Niegolewskiego

grupa I

Henkla <q

Baseny kqpielowe
Swimming pools
Piscines
Schwimmbäder
TIjiaBaTejibHbie SacceüHbi

Teatry
Theatres
Thäätres
Theater
Teaipbi

Hotele
Hotels
Hotels
Hotels
foCTHHMibl

Linie autobusowe
Bus routes
Lignes d’autobus
Buslinien
AßTobycHbie Mapujpyrbi

,<S Lechonia

pi.
Gwardii

grupa

bjskiegö

grupa

Polskieg'

Szalety
W.C.

Bary szybkiej obstugi
Seif service restaurants
Restaurants „Libre Service”
Selbsbedienungsbars
3a«yco4Hbie c c3Moo6cny>KMB3HMeM

Kina
Cinemas
Cinämas
Kinos
KMHOTeaTpbi

Punkty informacji turystycznej
Tourist information bureaus
Bureaux de tourisme
Informationsbüros
TypndCKoe cnpasoMHoe 6topo

taldzki o/qbiQwskiego

Numeracja domöw
Numbering of houses
Numärotage des maisons
Hausnumern
HoMepa aoMOB Ha yjiwuax

Muzea
Museums
Musäes
Museen
My3en

Restauracje
Restaurants
Restaurants
Restaurants
PecTopaHbi

Parkingi strzezone
Guarded parking areas
Parkings gardes
Bewachte Parkplätze
OoflHKM aBTOMaLUHH

Jözefa Zajcjc^

:><j__ r
Elektronik'

Redaktor Teresa Zakrzewska
Redaktor techniczny Jan Skatecki

(oxpaHaeMbie)

Stan komunikacji - listopad 1976 r.

Koscioty
Churches
äglises
Kirchen
KocTejibi

Bary mleczne
Milk bars
Milk bars
Milch-Bars
Ka4»e~MojioMHbie

JuliUSZ3

PANSTWOWE PRZEDSIEjBIORSTWO
WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH
WARSZAWA 1977

^ajewsktegt

Zoologiczny

WARSZAWA GDANSKA

Wiktoria

Ogrödki dziatkowe

Stadion
iS „Polonii

Ogrödki dziatkowe

'Rusatka

WARSZAWA
WSCHODNIA

Cmentarz
Powqzkowski

ip Towar<
’ Praha

Katakumby

'j/awd/

Spokojna

PRZYSTAN
„ZAMEK”

' Pomnik
INowotki

Kanj/onkowska

.Pomnik
Zotnierzy
armii W.

iPowszecl

Cmentarz
Zydowski


Pomnik<' \
Ofiar
Pdwiaka

WARSZAWA
STADION I

lüzeum
fi^zTe n i a,, Pa wia lc^

Gruba
Koika^

Jzeum
Jlenina$>8

^■ßoisko'/
RKS „Drukarz'

-eliksa '
itfskiego

Kultur«

Skaryszewski
1 Pomnik Wdzi$czno$ci
7rinior7rwT) Armii Pnrl

I Mi zeum Historii
D_l. D_I

(onopnickiej •

Nieznanego
v Zotnierzä *
29 \
Ogröd Saski V -<
iik Ofiar Wojny “jpL-.?
1939-1945

Femina

p/1D3:
'ciQstwa

Anatol

Urzgd
Dzielnico'

; ^ctöria
AKademia
«btuk Pi^knycl

Zvt^^/OkDW. PKS o
DW. 'I'TFIÜTRAI MV2
\ PODMIEJSKrNTRALNY “
\PKS WOLAß

iMirdw

■^Hala'
irowskg


S artoszewic,.

vwadrat

lewskiego

23 3
Magda

Berezydska

)WS.ka Chlopskj«

pl Henryka
}gbrowsk/egi

Czeska

Muzeunr14*^*
Fr. Chopino-.

Waleci

towski

Zydowski;

uSfÄ pk\Q 8 “ k2
.,|d PoWstaricöw
\^Warszaw)' o. '
ilharmonia “ Fai

fyczno

Osrotfelt Kultury
1 lnfor^"v

luzeunr
towiecl

O^rod« k
Kultury

,Sk'c"*YneK
122 So/eck

Pi \
dDefi/ad

\ DomVV
isk3 Meblowy
Tr „Emilia^s-

^ Pf Atlantic
^^zodick|d0R JZÜ

^Centralny
om\Dziecko"^

^.Muzeum
Narodowe

Nimfa

Szwajcarski^\

luzjum Techniki


Pfyta desantu
3 dyw. piechoty

,Feniks'

:orum

\]ßölfis>

WARSZAWA
CENTRALNA

ie'1,l3n

•slawa Prusa

Pomnik
^„Chwata Saperom”

:k. Wojew..
Qsr. Sport.

30
w?gierski
Y-\ Jnsfytut Kultury
A
46 \°tV>^>^Od ra

’olskiego
Muzetfttj
Wo« ■

1’ *Pomnik pik. F. Nuilo A
/y (tu»rzenko dp

Operetka

PTTK „RejSy'

Centrum Informacji

V.CIMIUIII II IIVM IIIUL|I
i Obs+ugi Turyst.fo^7

Bambino

WARSZAWA

O^rodeky \W,C
Kultury \
Czechosto-. \W
^ ^ackiej ^ >3
\NilcZ'3 A

Turyst6>

,feSci rska

Osrodek Sport.-Wypocz.
RSW Prasa-Ksiazka-Ruch
„Horyzont”

,my5)ovva

-K-osryk&w»-


Kosrykr,'.

Torwan

kv \0srodek
Sportow Wodrr

Na Koszykach

iPolitechnika'

LJPolitechnikav' /V
Il3:

.Maristo’

Stadion


Nowowiejska

Nowowiejska

mek Ujazdowski|,A(
(w odbudowie)

^p^tniczej ~~mwüwmr^

a/.Wyzwo/enia

Jänusza Kusocn

Akademicki ^ ‘£?f

FiJtcdvya

Filtrowa

i\ Botanicznv

Laagia^wüii g..
^Aplikanfka

Lad/sta

3 Mauzoleum HI
Walki i M^czertstwai

Stara Pomarartczarnia;


Obserwatorium
Astronomiczne
; Wodozbidf


Ichorqzych)

Pafac My^lewicki
llac
izienkowski

Le!echo\

iwiera

Ogrödki

. Kordegarda
$mmm
so

dziafkowe

\Muzeum v>\ '
\\Sportu ^
i Turystyki ca

Bois ko AZS


Gamping
CteT „Gromada"

i^iedronkap
liesiada

Pomara Ac:

’dacha

.- 1 podchorgi/ch .. •
Badowska

Q&om

Muzeum -
2Geologiczne .
Szkota Gföwna
^wania t

Wczasowa

Lqdowa

jpliarauB«®
HSzkofa Gtowna . . ..
zospodarstwa Wieiski
■ Akademie Rolnicza \

OlszeVV >
T ramwajowy \
% RejtaPi

Uzielnicowy *o
Mokot6w S

Ogrödki

i lawahartaia
ir Crf Mnhri l

dziatkowe

Akadenyia
Medycz^a

■.180^180 trts~z

Ogrödki dziatkowe

tutycka]

Ogrödki
dziatkowe

•ariska

Ksiecia Trojdena

SU
! 1
nr
in
nr
ir
1

¥
) GdorfskiC
IS
töo/s

A
B
C
D
wwi m i
E
1
F
G

A
1 wM
B
c
i
D
■WWW
LU
fl
F
G
loading ...