Contucci, Contuccio
Musei Kirkeriani In Romano Soc. Iesu Collegio Aerea (Band 1) — Rom, 1763

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/contucci1763/0009
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


I^^^^^BHMOMMBBBBMBMMBIHBHMMMHBMBMMHMMHMHHPHMMMHMBH^MMHHBI

TABULA L

Trufci 5 ut putamus , operis monu-
mentum hoc eft(I), cujus lchnographla
Tab. I. exhibetur, non multis ab hinc
annis repertum, ubi vetus Pmnejle o-
lim fuit. Fueritne haec Vrna ad Din-
dii Macolnii cineres fervandos, an po-
tius genus quoddam JEdicute(z), quam poft Apotheo-
fim0) ei filia conftituerit, Eruditorum judicio relin-
quimus; quos tamen monemus, intra hujufmodi Vas
pateram aeream (4) fuiffe inventam, & aliquot acerrae
ligneae reliquias, pedes nimirum, manubrium, & ae-
reae lamellae partem, qua tegebatur. Altitudo Vafis
palm. Rom. 2.*r eft; diameter palm. Rom. 1.7?

Ornatus duos, qui fafciis item duabus inclufi Vas
ambiunt fuperius, inferiufque, ad dexterum ejus la-
tus appofuimus. Ex

(1) Roma elaboratum Vas fuiffe patet ex epigra*
pbe, quam damus Tab. II. ; Etrufci vero operis effe
tum chara&eres ipfi videntur innuere , qui licet La*
tini fint , non parvam habent cum Etrufcis affinita-
tem , tum icones Faunorum , & Dindii Macolnii Tab. II.
& III. , quae cum Etrufcorum artibus , & inftitutis
valde confentiunt. Multa praeterea id ipfum evincunt,
fi , qu» in hoc monumento funt , cum iis conferan-
tur , quae habemus apud Dempjlerum in Etruria Rega-
li, & apud,Gorium in Mufeo Etrufco.

(2) Mortuorum reliquias urnis condere mos fuit
non fiElilibus tantum, aut marmoreis, fed aereis quo-
que, atque aliquando etiam aureis . Virgil. Eneid. 6.

Pojlquam collapji cineres , & fiamma quievit,

Relliquias vino, & bibulam lavere favillam ,

OJfaque lefla cado texit Chorineus aheno .
Homerus , ut de Romanorum Imperatoribus taceam>
lliad. 23. de Patroclo loquens:

KXaiortts &' iroupoio ivneos 6^<t Xeunoi

A'\\zyov is %$v&eni> <$id\nv &c.

Flentes autem focii pii offa alba

Collegerunt in auream phialam &c.
Eadem ferme habet Iliad, lib. 24. ubi agit de Hcflth
ris funere.

jErca. Tom. /. I

(5) Genus quoddam Apothefeos Prhatcrum etiam
fuiffe apud Veteres liquef ex Cicerone, qui de Tulliolx
filiae , quse obierat, memoriS. immortalitati confecran-
da tam follicitfc agit cum Attico . Fanum, inquit , fie-
ri volo , id mihi erui non potefi, fepulcri Jimffitudi-
nem effugere . Duo docemur hoc loco ; alterum in
umbratili hac Apotheoji ereftas fuiffe Privatis JEdicu-
las ; alterum , aliquam cum his fepulcra fimilitudinem
habere potuifle . JEdes quidem Roma videmus aliquot ,
aequfc ac fepulcra, forma rotunda. Aut igitur vitan-
da Ciceroni haec fuit in Fano faciendo , ut fepulcri fi-
militudinem effugeret, aut aliquid addendum, ut al-
terum ab altero fecerneret. Id cavit, opinor , Ma-
colnia, quae in Patris memoria dedicanda , praeter ali-
quod ?edificium , quod verifimile eft erexiffe , Vas
iftiufmodi rotundum ei ftatuit; fed ita, ut intus repo-
fitis Sacrificiorum inftrumentis , Cifla inftar Myflica ,
non fepulcri fimilitudinem in eo, fed potius JEdicula
fecuta videretur.

(4) Pateram hanc fcriptam dabimus Tab. IX., ea-
dem fermfe chara&erum forma , quae in epigraphe,
& eodem argumento , nifi quod, in hac Pollucis cum
Amyco pugnae apparatus , ac veluti initium defcribi-
tur, m Vafe pugnse exitus, & Pollucis vi&oria.

Aj
loading ...