Denucé, Jean
Inventare von Kunstsammlungen zu Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert — Antwerpen, 1932

Page: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/denuce1932/0017
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DOCUMENTA

1. — MICHIEL VAN DER HEYDEN, 24 Juni 1552.

(Antiverpsche Familiën. — Stedelijk Archief Antwerpen.)

Inventaris van den meuble oft roerende goeden bevonden op een
Speelhuys (genaempt Orauwels) buyten ende by Antwerpen gelegen, by
wylen Heeren Michiele van der Heyden. Raddere was saliger gedachten
achtergelaten. nu Vrouwe Margriete Salomons zynder wedxiwen ende
hennen hinderen toebehoirende...

In een neer camerken aen de poort c comende :

Eenen schoonen brantspiegel met een decsel viercant gemaect, daer men

die personagien averechts inne siet ofte speculeert.
Twee groote ende twee mindere Italiaensche schotölkens geschildert met

personagien daer inne.
Een tafereel van den Palmsondach, olye verwe.

Een tafereel olie verwe gefigureert daer onse lieve Heere syn cruys
draecht.

Een tafereel van albasten van Venus ende Cupido.

Opte camere boven die poorte es bevonden :

Drye moriaens hoofdekens ende een andere personagie van een vrouwe.
Een groot tafereel olye verwe, op doeck gemaect, in een rame gesedt, van

Venus ende Cupido, met een wit lynen cleetken daer voere.
Dry viercante tafereelkens. olie verwe, van de schriftuere.

Opte camere na est die voers. camere. noest die Capelle genaempt :

Een tafereel olie verwe. van Adam ende van Eva.

Een tafereel op doeck in een rame gemaect, van Anther ende Hercules.
Twee papieren kaerten op ramen gemaect. deene van Brabant ende
dandere van Vlaenderen.

Opte camere boven de voers. camere :

Een tafereel van Sinte Jeronimus.

Een conterfeytsel van den persoen van wylen heeren Michiels van der

Heyden, op een viercant bert gemaect. olye verwe.
Een tafereelken borduer werck. van onse lieve Vrouwe.

I
loading ...