Denucé, Jean
Inventare von Kunstsammlungen zu Antwerpen im 16. und 17. Jahrhundert — Antwerpen, 1932

Page: 252
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/denuce1932/0277
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Opde bovencamer aende straete

Twee stucken schilderye naer d'Heer Jordaens, d'een Paulus ende

Barnabas, ende de andere eenen Demite.
Twee stucken van Signor de Vriese.
De goude leiren, groenen gront, rontsomme de caemer.

Opde achter grootste bovencamer aenden hoff :

De blauw goude leiren rontsomme de camer.

Een schouwstuck, de Confusie der heydenen, naer Rubens.

Een stuck van Signor de Vriese.

Een stuck Venus ende Adonis in de schouw.

78. — JAN-BAPTISTA BORREKENS, 22 Juni 16G8.

(Notaris H. Duys, Protocollen 1664-69.)

Inventaris vande Principaelste meubele Goederen ende huysraet,
berustende inden Grooten huyse van Signor Jan Baptista Borrekens,
genaempt « Sint Jan » gestaen opden Oever alhier (uytcomende met een
groote poorte in de Corte Ridderstraete).

Opde Boven oft groote Balcon Camer aende straete :

Twee groote copere brandtysers inde schouwe, deselve schouwe met
swartte gespickelde marbere uytstaende pilaeren ende schouwschen-
kels, met eenen swerthoutten schouwmantel, daerop staende twee
mansfiguren van potaerde, geboitseert by Cardon.

Ende twee geboitseerde figuren, deene van een liggende slapende vrouw-
persoon, ende dander van een manspersoon sich oprichtende, vanden
selven.

Een groot Cruycefix, den voet ende balck ingelegt met schiltpadden
ende den Godt gesneden by van Opstal, van yvoir.

Tegen den schouwmantel, een schilderyken, in gesneden vergulde lysten,
synde blommekens, geschildert op copere plaete, van flouweelen
Brugel.

Een schilderye voor de schouwe, synde een lantschap, van Teniers.

252
loading ...