Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 22.1904

Page: 47
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1904/0055
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


tenore monenus manäantes et statuen-
tes 6istricte, czuoä omnes et sinZuli
clerici nostre 6^ocesis prelibate odti-
nentes ^i^nitates, personatus^ canoni-
catus seu alia c^uevis deneücia, c^ue
rec^uirunt resiäentiam 6e consuetucline
vel 6e iure, infra unius Mensis spatium,
postc^uam presentes in foribus nostre
ecclesie Lonstantiensis pudlicate fuerint
vel akkxe, in eanäem ecclesiam se re-
cipiant, a6 c^uam tenentur, idiäem
ekkectualiter resi6enclo: deneücium enim
6atur propter officium secun6um cano-
nica Instituts.

Insuper man6amus omnibus 6icte
cl)?öcesis nostre plura deneklcia liaben-
tidus curata vel non curata, c^ue 6e
iure communl non valeant possi6ere,
ut inlra 6uos menses, czuos eis preter
moclum peremtorie ac monitione ca-
nonica assi^navimus, 6ispensationem,
si c^uam badent, coram nodis pro6u-
cant. ^lioczuin contra tales, c^ui sic
a6 orcünes, czuos rec^uirunt ipsorum
deneücia, se non kecerint promoveri
et seacl resi6entiam eorun6em non re-
ceperint, ut pretertur, sc irrationadiliter
denetlcia 6etinuerint, c^ue 6e iure com-
muni non valent possiclere, si trans-
l^ressores üuiusmocli nostrorum man-
6atorum suerint, contra eos et Piem-
übet ipsorum a6 executionem penarum
in iure contentarum et eis inili^en^a-
rum, Quantum 6e iure poterimus, pro-
cul clubio proceclemus.

Dt enim circa maiora propter mal-
us, c^uo6 in eis imminet periculum,
cautius proce6atur, inter6icimus et in
Virtute sancte ode6ientie precipimus
omnidus saceräotibus tam secularibus
c^uam reliZiosis per nostram civitatem
et 6^öcesim Lonstantiensem constltu-
tis 6e absolutione alic^ua in casidus
nostre proviäentie reservatis, sne) c^uo-
mo6olibet intromittant, se6 illos a6
nos remittant, c^ui sunt l>ii:

De casibus episcopalibus.

lVIittanturc^uiclem acl nos indifferenter:

Inprimis relzaptisstus, reconkrmatus
vel reor6inatus.

Item incestum committens in tertio
vel proximiori Zra6u consanguinitatis
vel affinitatis.

Item mulier con^ravata scienter a
consanZuineo virl proprii post matri-
monium.

Item vir co^noscens consan^uineam
uxoris sue sive spvnse scienter.

Item contraüens matrimonium post
sponsalia cum ali-zua alia sub iuramentl
interpositione contracta sponsalidus per
ecclesiam non 6issolutis.

Item mulier, cuius vir 6iu abiuit,
priusczuam 6e illius morte certituclo
üaberetur, matrimonium cum alio con-
traüens et e converso.

Item 6etlorator virginis vi oppresse
vel rapte.

Item opprimens sive perimens prolem
propriam stu6iose vel ne^liZenter ante
partum vel post partum vel procurans in
se sterilitates vel in alio c^uomo6olibet
vel aborsum ante partum conceptum.

Item komiciclium facto, consilio,
precepto, consensu, auctorixabili saltem
exüortatione vel alio cjuovismo6o com-
mittens.

Item votorum commutationem in
notadilioribus causis ac tantis perso-
narum et sexuum con6itionibus postu-
lantes et eorum transZressores et post
votum castitatis contraüentes.

Item liii, czuibus est pro czuocunc^ue
crimine sollemnis penitentia iniunAen6a.

Item s^moniacus c^uocunc^ue Zenere
Simonie preter^uam mentalis.

Item usurarum, rapinarum, bonorum
sive tractorum et aliorum male abla-
torum seuillicite czuesitorum restitutionc
obnoxii, nisi talis cum eKectu, c^uo
potest, cle üuius mo6i restitutione fa-
cien6a se offerat paratum.

Item ecclesiam consecratam maxime
sanguinis vel seminis eilusione polluens
et in ea sacrilegium vel rapinam com-
mittens et cuiuslibet ecclesie vel cim-
miterii vel immunitatis vel libertatis
ecclcsiastice violator.

Item excommunicatus at tantum a
canone, in czuo absolvere potest et
irre^ularis in canone, in c^uo episcopus
6ispensare potest.

Item sacerclos peccatum in peniten^
tiall iuclicio sibi cletectum revelans.

Item celebrans in ecclesia vel par-
rocbia inter6icta vel in altari non con-
loading ...