Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 22.1904

Page: 94
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1904/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 94 —

lentis acl pias causas; si c^ui6em in
fraudem factum fuerit, sit irritum et
inane.

!>se propter sacramentorum irrever-
entiam ira Osi in ministros seviat,
universis prelatis nostre d^öcesis in
virtute sancte obedientie districte preci-
pimus, ut in ecclesiis silzi sulzclitis
dili^enter et sufticienter proviäeant, ut
eulcaristia, crisma et oleum sacrum in
loco sin^ulari et mundo dili^enter clau-
dant et, si iida custodia sie serventur,
nc aut sinistra manus aut imrnundum
aliczuod illa possit attinZere. Lum autem
de loco ad locum illa portanda fuerint,
non per la^cum, sed per sacerdotem,
vel clericum cum omni decentia et
reverentia deferantur.

In civitatidus vero, burZis vel villis,
in Huidus resident plebani, vicarii vel
sacerdotes, cum eukaristiam portat pres-
piter ad inürmum, cum superpellicio
mundo velamine ferat manifeste ac
lioneste ante pectus cum omni reverentia
Semper campanili et lumine preceden-
tilzus, cum sit candor lucis eterne.

^d exlridendum vero delzits reve-
rentie et devotionis olzsec^uium sanc-
tissime eul<aristie sacramento cupientes
Ll^risti fideles eo reddere promptiores,
czuo illud venerantes fuerint amplioris
Zratie privile^io communiti, l^ac con-
stitutione Semper valitura concedimus,
c^uod Llrristi üdeles, czui tunc vel inkra
octo dies proxime se^uentes vere peni-
tentes fuerint et contessi, associantes
sacerdotidus deferentilzus sacratissimum
Ldristi et redemptoris nostri corpus ad
inklrmos, si cle clie doc fecerint, decem,
si de nocte cum lumine suo vel alieno,
viZinti clies de iniunctis sidi penitentiis
consec^uantur preter alias prespitero
cleferenti concedendas.

Item statuimus: et a crap>.>la et alz
edrietate omnes clerici dili^entius se
alzstineant, officia vel commercia secu-
laria non exerceant, maxime inl^onesta.

Item sacerdos c^uililzet doceat plelzem
suam, ut, cum in celedratione missarum
elevetur lrostia salutaris et pulsetur cam-
pana, et c^uilibet se reverenter inclinet.

Item non elevatur corpus Ll^risti,
nisi cum dictun^ est^ lroc est enim corpus ^
meum. i

Item sacerdos crisma (non) impona
infanti in lzapti^ando nisi in vertice;
inunctio enim frontis soli episcopo
reservatur.

Item nullus subd^aconus ministret
eul<ar!stiam inürmo nisi imminente mortis
articulo et tunc, si sacerclos l^aderi
non potest.

Item statuimus, ut eulcaristia, c^ue
ad opus infirmorum fuerat reservata,
czuoliket mense renovetur et ut etiam
in majore czuantitate de vino apponatur
in sacriticio czuam cle ac^ua.

Item nulli eul<aristia ministretur nisi
confesso vel nisi testimonium recipiat
de eo, cui conkteri de iure potuit, c^uod
sic contessus est, preterczuam in mortis
articulo et nec tunc, nisi appareant
siZna contritionis et discretionis in eo.

Item in exe^uiis et viZiliis funerum,
sive üant in ecclesiis ^uo6 tamen
prol^idemus nisi in necessitate ut in
aclvenis et etiam talibus, c^ui dospitium
I^adere non possunt) sive in domilzus
sud pena excommunicationis prodike-
mus cantus, Iu6os, iocos et coreas
maxime in participibus ecclesie. ?otius
enim sunt abliominatio c^uam lu6i, cum
sit locus etiam spectaculum mortis et
planctus.

Item statuimus, ut cl^artarorum et
aliorurn lrereticorum, (^ui sunt a Zremio
sancte matris ecclesie separat!, odla-
tiones adkominalziles Ilostias nullus
clericorum omnino recipiat nec aämittat
eos acl alic^ua ecclesiastica sacramenta,
secl liceat omnibus eos capere et 6e-
tinere.

Item 6ecernimus, ut null! lrereti-
corum receptores, cleiensores vel cre-
clentes, ülü vel nepotes cle cetero acl
ali^uocl benekcium ecclesiasticum a6
mittantur. ^lioczuin et recipiens et
receptus alz officio et lzeneilcio se no-
verit suspensum et, si l^eretici recep-
tatores, cre6entes et 6etensores in sua
malitia per6uraverint, a feodis ecclesias-
ticis merito noverint se privanclos, in
czuilzus lrorrencla f>6e cleserviunt.

Item propter insiclias l^ereticorum
et acl vitanclum eorum versutias preci-
pimus, ne sub specie pietatis aclmit-
tatur clericus non sacerclos vel etiam
sacerclos iZnotus vel la^cus precipue
loading ...