Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 22.1904

Page: 142
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1904/0150
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 142 -

et ni^ras cappas deferant pluviales
Julius alic^uo dato pretio vel promisso
recipiatur in monasterio per rnodum
s^moniaci contractus et (si) alic^uid
monacko datum fuerit vel oblatum,
non sidi retineat, sedillud in conti-
nenti superiori assiZnet, nisi idem su-
perior sibi expresse illud concedat.
/^Izbas c^uilibet infirmatoriuni liadeat,
ubi Iiatres pro modo e^ritudinis con-
Aiue procurentur. ?ratres etiam, c^ui
sibi minuunt (sanZuinem), tribus die-
kus lioneste reüciantur ibidem. IVIani-
clias strictas vel calceos consuticios
nullus monacliorum badeat vel rostra-
tos. lZuililzet fratribus suis in victu
et in vestitu sulkicienter provideat iuxta
passe.

Iilec autem omnia, c^ue de monacliis
supra statuimus, circa reguläres cano-
nicos nec non circa moniales decre-
vimus facienda Iioc addito circa mo-
naclros et non canonicos reguläres,
c^uodipsi tonsuram et coronam liabeant
sue reZuIe competentem.

IVloniales vero maniclias strictas vel
consuticias portare non audeant nec
vestes scissas Iiabeant ante pectus.
lzatissa et moniales nec pro mortuis
nec slis c!s causa claustrum suum
(exeant). I^ostra licentia e^etur sud
pena incarcerationis et privatioms com-
muni in se et alia Zraviori nostro ar-
bitrio moderanda.

^bbatissal^abeat l^onestam mulierem,
c^ue dominadus serviat et lavet panos
earum. t^ulla corea Hat in claustro
earum nec ioculatores alic^uando in-
trare permittat. De sororum consilio
l^abeat adbatissa providam et lronestam
priorissam. ^bdatissa causas aliczuss
seculares et propl^anas in claustro non
tractet, sed in alio loco competenti,
ne claustrale Silentium causarum stre-
pitu perturdetur, czuod et abbates et
prepositi diliZenter observent. /^dlzitissa
czuidem Semper sit in dormitorio et
reiectorio cum sororibus, nisi sit debi-
Iis vel Iiospites Italzeat nisi ad alic^ua
monasterii ne^otia urZentia adsentetur.
I^ulli servientes vel officiales la^ci, sed
nec etiam la^ce in claustro ulterius
vescantur.

/^bdalztissa vicedominum I^adeat

clericum. Luper ne^otüs totius mo-
nasterii curam liabeat diliZentem nec
moniales re^ulam suam possint elk-
cacius odservare, c^uam eis districte
servandam mandamus. Ut si mona-
clrus vel canonicus reZularis seu etiam
monialis prelato suo vel abdatisse in
lnis, c^ue supra statuimus noluerint
obeclire, prelatus vel abbatissa secun-
clum reZuIam punire non 6ifferat rem-
tentem et, si incorriAidilis e.visteret,
nos seviorem a6I^idere curadimus clis-
ciplinam.

Nullus propter sacramentorum exki-
kitionem au6eat alic^uicl exi^ere gratis,
cum oblata recipere possit. Volumus
tamen, czuo6 lauclabiles ecclesiarum
consuctu6ines observentur, a6 c^uas
servancZas la)?ci compelli possunt.

Item statuimus i si czuocunc^ue pre-
textu iuclei Zraves immo6eratas usuras
extorserint, clrristianorum eis partici-
pium sudtral^atur, 6onec 6e immoäe-
rato satissecerint competenter.

Item statuimus et statutum est, ut
manikestorum testamenta usurarlorum
facta non valeant, nisi prius 6e usmis
receptis, secun6um c^uo6 facultates pos-
sunt respondere, luerit plenarie satis-
factum illis viclelicet, a c^uilzus usura
est recepta, si presentes sint, aut eorum
parentikus et rectori parrockie, in c^ua
usurarius kabitavit, coram alic^uibus cle
parrockia K6e äi^nis.

Item c^ui usuras, obli^ationes, con-
tractus usurarios, czuocl idem est, exer-
cere presumunt, nisi premoniti alzsti-
neant, sint excommunicati et ter in
anno scilicet in cena Oomin! et in
assumptione deate Narie virZinis et in
nativitate Oomini cledeant per pledanos
puklice nuntiari.

Item 6elzet intelliZi de omnibus
clericis ementibus frumenta et vinum
ultra Huam necesse lrakeant, ut vendi-
tionis tempore carius illa vendant.

Item statutum est, ut, dum missa-
rum sollempnia celelnrantur, czuando-
cunc^ue nomen Ll^risti recolitur, tlectant
^enua vel capita universi.

Item nullus in ecclesia seditionem
excitet aut clamorem moveat impetuose.

Item in ecclecüs publica non trac-
tentur neZotia, cessent propl^ana col-
loading ...