Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 23.1905

Page: 45
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1905/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45

aut nostro vicario docuerint ex
bonesta et rationabili causa et extra
monasteria sua taliter vaZari, ne de
suis rebellionibus aut inobedientüs
liuiusmodi commodum fbabere vide-
antur) dicentes: saciamus mala, ut
veniant bona.
Item 3tatuimu8 et ordinavimus, quod
omnes prelati, et exempti, plebani
plekem et curam babentes et curati
nostre d^öcesis Lonstantiensis con-
veniant de cetero ad nostram svno-
dum cle triermio ad triennium, nisi
cau8a rationabilis aliud exposcit, quam
in nostris literis duxerimus exprimen-
dam, proxima die post sestum exal-
tationis 8ancte crucis.
Item probibemus et interdicimus
omnibus communitatibus, potestati-
I)U8, iudicibus, consulibus et quibus-
cunque iurisdictionem babentibus, ne
quenquam clericum nostre civitati8
et d^öcesis Lonstantiensis de cetero
ad iudicia 8ua secularia evocent aut
ei8 sturas, callia8 vel exactione8
quandocunque imponere presumant.
8ecus sacientes 8int excommunicati
ipso lacto, civitate8 veno interdicte
.seu ad minu8 exclu8e et nicbilominus
omni8 parocbia, in quibus talia pre-
sumuntur üeri, eccle8ia8tico subia
ceat interdicto, donec et quousque
liuiusmodi commune Privilegium cleri-
corum indebite attemptatum tuerit
cum edectu renovatum : promissiones
namque 8eu obli^ationes per dicto8
presp^'teros et clericos 8ine nostro
et nostrorum predecessorum con-
sensu et voluntate tactas penitus
cassamus et irritamus.
Donstitutiones expliciunt.
6. nona8 sunii anno 1407 indictione
tertia.
II. Z^nodalstatuten Driedricbs von
Rollern, bliscboss von Konstanz von
^435- . ^
4 ridericus, De^ et apos.toIice 8ed>8
Gratia electu8 eonbrmatus eccle8ie
Lonstantiensis, universis secularium
et rexularium ecclesiarum prelatis,
rectorikus, plebanis et viceplebanis,
canonicis, capellanis, presbiteris, cle- ^
ricis per ci vitatem et dvöcesim no8tram
Donstantiensem nbiliket constitutis, ,

presentibus et luturis 8alutem in
Domino sempiternam! Deu8 deorum
equo moderamine cuncta disponens
ab eterno leZum voluit e88e condi-
ciones, ut 86 bomine8 6886 coKnos-
cerent et in terris propulsatis inso-
lentiis roboraretur iu8titia, vi^eret
equitas et candor maZis innote8ceret
bonestatis; ideo enim lex conditur,
ut appetitus noxiu8 8ub iuri8 re^ula
limitetur, per quam Aenus bumanum,
ut bone8te vivat, alterum non laedat,
iu8 8uum unicuique tribuat, iniorme-
tur. Horum itaque con8ideratione
inducti diver8a8 con8titutione8 8)'no-
dale8 bone memorie I^udolü, Ilainrici,
Durbardi, lVlarquarcli, Ottoni8 et
aliorum predece88orum no8trorum in
diver8i8 dispersas codicibu8, quarum
alique propter 8uam prolixitatem
conIu8ionem inducere videbantur, ali-
que vero in oblivionem quodammodo
tran8ierunt — itaque, an vim con-
8titutionum obtinerent, frequenter
dubitabatur — ad communem cleri
utilitatem no8tri in unam compila-
tionem quibusdam interdum mutati8
et peni8 adiecti8 et re8ecati8 super-
flui8 compendio8iu8 rede^imus adi-
ciente8 aliqua nova, que a iure fun-
dantur, equitati de8erviunt et con-
tinent bone8tatem. cum prio-
ribu8 auctoritate no8tra ordinaria
mandamu8 vo8 inviolabiliter ob8er-
vare volente8, ut univer8i nobi8
8ubiecti boc tantum libello pro con-
stitutionibu8 N08tri8 8)modalibu8 in
futuri3 utantur, quem 8ub 8i^iIIo
no8tro quilibet decanu8 8ubditu8
no8ter babere teneatur per ip8um
vel alium vicem eiu8 gereutem con-
fratribu8 8ui decanatu8 8inAuIi8 anni8
qualibet excu8atione ce88ante b>8
publicandum.
I. De 8umma d'rinitate et 6de
catbolica ex 8tatuti8 domni Otton,8
epi8copi Lon8tantien8i8.
Inprimi8 iZitur penitentia elar-
Kimur: Idart^beim, V, 4Z1 und Z46:
lie^eption des lVlain^er ?rovin-!iaI-
bon^ils von 142Z.
II. De rescriptis Dridericus electus
condrmatus ecclesie Lonstantiensis.
Ouia, sicut frequent! querela sub-
loading ...