Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 316
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0344
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
J!<

Pau&JttmkUWefaerllCjtp&P.C',

desextorquetcdeberct, eadem tamens consnlto,siiieperimpmdcnilaom;srurn

•"■i
forma in posterioribus additioMib.ser-
uanda, qusin prioribuihocetiamdi-
ftricfeobseruando,ne quaexcausivel
ex pratcxtu quolibet.licetsaspiui quarri
bis,additiones dare.aut quartas scriptu-
rasedete,antcquamadmissi sintarticuli
ad probandum, ne quidem bentficlo
Ptiricipis & resticucionisinintegrarnin
«amrcmirriplorato. ■•..'■..:..
AR.fievz.vs XXV. ■ 1
T Apsisquindec.iHisdIebusi»traquos
-L^respondendum erit vltimis additio-
jiib.siuefatisfactiim suetit, siueno, illud
districteoj>seruarioportebit, vtanteo-
mnialitigateresincum locum Venianr,
vbi solenr summarie per procuratores
ejtpcdiriea, cjMEadlitminstruSionem
pertinent (parquetum nostti vulgovo.
cam}ibiq;c6utniantintratriduumpsa:-
ciseproximumperseauEperProcurato-
icm instroetum de vcritatt articulorum
Kiic inde confessatonjm & negatqrum,
quorum probabilem ignorantiam neu-
terHriganriSp ossit obtendeic.vt (i qaid
antea per errorem nonetiam dolo malo
ncgaturhftierir, quodfateriopprtatrat,
Ibcus sit p osniten t-ias in id vsque temput.
Fiet autem" conuentio sub pcen» quin-
quagtntalibrarufiscoapplicarida.iteq;
calumnisecotra eurri ex liJgatorib.qui
percalumniam &dolomtloquidasfir-
trassi vel negasse coperietur, ita vt nul-
lum eiusinodi pccna; per Iudicem dissi-
mu!anda;autmoderande.arbirriurri,»ut
aduetsario,aut ipsi etiam Iudici supersir-,"
fed omnimodo insstgi eam&irrogari ne-
cesse sit per stntentiam quandocunque
stcuwMms.alioq^uihsUiociludicasiuc

sir,sentenriaiploiuresirnulla,&eonul-
litatisgeneie, quodprzcipuo quodam
iure faciat, vt neque ab ea n e cesse si t sp-
pellare. Neceominustamenpotetit, 1-
mo debebit Iudex grauiorem mulcSam
ealumniaroridicere,sicalumnisegraui-
ras. & persbnatum qualitas, aliatq; fa£H
circumstanriasltaexigerevideantur.
. Ak.ti.cvi.vj XXVI.
QVodsinegarioasit couentio petst-
uentrevttoq;Iitigatoreineo,quod
anteveltssirmauerat, velnegauerat,5:
nihilominus -pari alterutra contendat
posse litem in eo statu terminari, siue ex
scripto,siueincauiainiuditotioperors.-
ta , idquesub pcrna decemlibrarum &
sumtuuprointerlocutionefaciendoru,
tenebiturpa"rsaduetsaconstntire,vtve!
adcausarnprimoquoq;.dieinauditorio
peroradaro.veladlitisacTraexscriptouv
rraproximuprecisc trithium exhibenda
pattesremittantur, ac sinullainterliti-
gtrortt h&i quatstio supercsset, vt intr*
substques triduumpossir Iudcxiusred-
dere,siueinterloqucndo,(iuedefini'en-
do negotium pio vt ex statuJitit facien-
dum esicarbitratur. Neq; vero in poste-
rumdabitura Iudicevlladilatio, necsi
Procuratoieiconsentiant, nisiipsorum
quoque litigatorum confensiis acceda:
adcotrigen8asa&iones,saluaAduoc3ti
licentia corrigendi scripruras, &vtIo-
quuntiir, iegistrum audientiaiiisi quid
illerriinutdlligenrer aat fideliter exce-
perit, nisi.malint Istigatores integcas
pierasque a&ienes ab. Aduocatis (iis
:di&ari , subscribique. Quod vti-
qne libeiam iis. esse debcbir , duro
loading ...