Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 330
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0358
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3jo PauUMatthixWebnerilC.&CP.G*
dums»luto, a tcrtio qttodam dominii
quaeftlo mbuetur. Titius venditornihi-
lominus venditi a&ionem ad soiuendii
sibipretiumintendit,osserensidoneam
de euiccione sdium cautionem. Causa
a£tlonisertvendirio,quamreusnonin-
ficiauir,sedcpponit;Coiirrouersia,quas
sibidczdib.atcrtiornotacst, penden-
te, iiad pteciam soiaendum non terxe-
ti. Actorreplicar, nisiidoncamcautio-
nem de eai&ione pratstanda ipse osFer-
tet. Rejs contradicit, ne hoc qaidem
casu se teneti.Lisoritutnon tana de ptc,-
senti causa > quarn degenerevniuerso.
Qaamquarn enim statss ieu qusitio
Yottaflesicforrnabirur: VtrumSernpro-
nius,cuideemptisa:dib. dominii quz-
ftiomouctur, Titioactorieocasu.quo
idoneara de euiotione prsstanda cau-
tionem offert, ptecium ,de quo conde-
nit, soluete teneatut nccne ? tamen nec
TitiinecSempronil.neczdiumvendi-
tarum consideratio ad hane quxstionc
decidendam quidquam valec, sed vis
totiu» quzstionii cst in genet c vniuerso:
Vttum scil.emptot, cuide te empta do-
miniiqua:ssioraouetur,venditori,qr.i
idoneam deeui&ione cautione cffert,
venditi actlone ad soluendum precium
teneamr, necne ? ludexctgoinded-
dendis huiusmodi que.(tionibus non ac
petsonas, necad tempotarespiciet.sid
. adgenus vniuersum. Qussneforteali-
cui vel nimium obscura.velparum pro-
babiiia videantur, hac de te locum ex
tib.z.Ciceron- i/«OMtttt,subiieiara.Ex isto
enim loco & posttema hatc iudicandi
iatioconfitmatur.-&(ecunda,qua5
contratium obseruat»
tefellituu

C A F. V II.
Verbt Amnii tfndchtntumlib.i.,
dtonuare.
ATque hicillud videndura est (in-
quit apud Ciceronem Antoniiuj
inquosuramusest ertot istommmag!-
slro rum , ad quos IibtroJ nostrot mitti-
mut.-nonquod hocquidem ad diccudu
magnopere pertineat, fcdramsnvtvi-
dcatis, quamsitgetmshoc eorum,qui
fibieruditividencur, hebesatqtimpois-
tum.Conftimuntenirainpartiendiso-
tationum modis duogeneracausartmr;
vnum appellant, in quo sine petsonij
atq; cempotib. devniuerso genere quj-
ritut: altetum, quod petsonis cttti» &
tcmpotibus desiniatur: ignari, omnes
controuersias ad vniuersigenerijvim &
naturam referri. Nam inca ipia causi,
de quaante dixi, nihil ptinet ad Orato-
tis locos Opimii petiona, nihil Decii.
de ipso enim vniuetso genere infinita
quatstio est:Num pcena videatur esfe as-
ficiendus, quiciucm aliquem exSens-
tasconsuito pattias conseruanda causa
in terfecerit, cum id per legem non lice-
tet. Nuilaenimdeniqueestcausa,in
qiiaid, qnodinindicium venit, cxreo-
tum personis, ac~hon generam ipso-
rutn vniuctsa disputatione qonatar:
cjuinetiaminiisipsir, vbi de sactoam-
bsgicur.ceperitnecontralegespecunias
P-Decias • argumenta & criminum &
defensionis teuoccntut opottet ad ge-
nnsadnwuram vniuersam: quod sun:-
ptuosttsdeluxutia: qnod alient app«-
tens.de auaritia.-atiod seditiosus.de riir-
bulentis & maiis ciuibus: quod a nmWs
argu-
loading ...