Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 155
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
155

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΕΠ1ΓΡΑΦΑ1

156.

άνέκδοτον έπιγραφήν ΒαΰίΛισσαν Άρ[συνόην] έπί
βάθρου άνορυχθέντος πέρυσιν έν Αμφιάραου.

Εύρέθη έν τω σηκω του' ναοΟ κατά τήν δεξιάν
τω είσιόντι γωνίαν.

,12

ΑΜΦΙΑΡΑΟ
Α Μ φ I Λ Ο Χ ο
Ε Ρ Μ

Άμφιαράο[υ]
Άμφιλόγο[υ]
Έ[ρμοΰ ;]

Πλάξ μικρά (ί>ψ. 0.51, πλ. 0.28, πάχ. 0.12)
μαρμάρου λευκού ευρεθείσα πρανής παρά τω βω-
μοειδεί κτίσματα ό'που και ή προεκδοθεϊσα ύπ' αριθ.

1 επιγραφή. Ύψος γραμμάτων 0.025. Ή ενεπί-
γραφος επιφάνεια ένεκα της υγρασίας απέβη λίαν·
εύ'Ορυπτος' και τοΟ μέν 3ου στίχου, άμα εύρεΟεί-
σης της πλακός, μόλις διέκρινα, προς τω Ε, αν
μή σφάλλωμαι,καί δύο νΟν δυσδιάκριτα γράμματα.
ρυ,, κατωτέρω δε δια τήν άποτριβήν αδύνατον·
και νά όρισθή δλως αν ύπηρχον γράμματα.

ϊά τρία ταύτα ονόματα ενδέχεται, και εκ του-
τόπου της εύρέσεως, νά άναφέρωνται εις τον ύπό·
Παυσανίου (Α'. 34, 3) περιγραφόμενον πενταμερη
βωμόν. 'Αμφίλοχος ήν, ώς γνωστόν, ο ίμερος των
υίών τοΟ Αμφιάραου" Ό δε μητραλοίας 'Αλκμαίων
έν ούδεμια των αυτόθι εϋρεθεισών επιγραφών μνη-
μονεύεται, διότι « δια το ές Έρι<ρν2ήν έργον
οντε έν Αφφιαράον τινά, ο ο φτ\ν ούδέ παρα τω
'Άμψίύόχω τιμήν έχει» (Παυσαν. αύτ.)

13

Ο Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ ίί II I Ω Ν
ΚΟΙΝΤΟΝφΟΥφΙΟΝΚΟΙΝΤΟΥΥΙΟΝΚΑΛΗΝΟΝΓΡΕΣΒΕτ ι μ.ιν
ΚΑΙΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝΤΟΝΕΑΥΤΟΥΣΩΤΗΡΑΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΗΝ

Α Μ φ I Α Ρ Α Ω I

ΝΙΚοΜΛΧοΣΗΦΑΙΣΤοΔΩΡΟΥΕΙΡΕΝΔΕΔοΧΘΑΙΤΕΙΒΟΥΛΕΙΚΛΙΤΩΙΔΗΜΩΙΕΡΕΙΔΗΦΙΛΛΕΑΣ

ΕΥΝΟΥ2ΩΝΔΙΑΤΕ'///////ΛΕΙΤΗΙΤΕΡοΛΕΙΩΡΩΠΙΩΝΚΑΙΤοίξΔΕοΜΕΝοΐΣΤΩΝΠΟΛΙΤΩΝΡΑΡΕ

ΧΕΤΑΙΧΡΕΙΑ5ΜΕΤΑΠΑ2Η2ΠΡΟΘΥΜ1Α2ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΕΙΒΟΥΛΕΙΚΑΙΤΩΙΔΗΜΩΙΦΙΛΛΕΑΝΑΓΑ2ΙΛΑ

ό Υ Α © Η Ν Α I Ο Ν Ρ Ρ ο Ξ Ε Ν οΝ ΕΙ Ν Α I Κ Α ΙΈ Υ Ε Ρ ΓΕΤ Η Ν Τ Ηί Ρ ο Λ Ε ΩίΟ Ρ ΩΡ I Ω Ν Α Υ Τ ο Ν Κ Α ΪΈ Κ Γ Ο Ν οΥ ?ΚΑ I

ΕΙΝΑΙΑΥΤο|$ΓΗ2ί:ΑΙο|ΚΙΑ$ΕΝΙ;ΤΗ?ΙΝ|;ΑΙΙ2οΤΕ'///////ΛΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥΛΙΑΝΚΑΙΡοΛΕΜΟΥοΝΤο$ΚΑ1ΕΙΡΗ

ΝΗΞΚΛΙΤΛΛΛΑΡΑΝΤΑΥΡΑΡΧΕΙΝΑΥΤΟΙζΚΑΘΛΡΕΡΚΑΙΤοίΞΛΛΛΟΙΞΡΡοΞΕΝΟΙΞΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ

ΤΗίΡοΛΕΩίΓΕΓΡΑΡΤΑΙ

5ΙΗΑΛΟίΕΠΟΙΗ?Ε

Ό δήμος Ώρωπίων
Κό'ίντον Φούφιον Κοίντου υίόν Καληνόν πρεσοε[υτ"/)ν]
και αντιστράτηγον τον εαυτού σωτήρα και ευεργέτην
Άμφια ρ άω

Νικόμαχος Ήφαιστοδώρου είπεν' δεδόχθαι τει βουλει και τω δήμω, επειδή Φιλλέας
εΰνους ων διατε . . λεΐ τη τε πόλει Ώρωπίων και τοις δεομένοις των πολιτών παρέ-
χεται χρείας μετά πάσης προθυμίας, δεδόχθαι τει βουλει και τω δήμω Φιλλέαν Άγασιλά-
ου, Αθήναιον, πρόςενον είναι καϊ εΰεργέτην της πόλεως Ώρωπίων αϋτόν και εκγόνους και
είναι αΰτοϊς γης και οικίας ενκτησιν και ϊσοτέ . . λειαν και άσυλίαν και πολέμου δντος και είρή-
νης και ταλλα πάντα ύπάρχειν αυτοΐς καθάπερ και τοις άλλοις προξένοις και ευεργέταις
της πόλεως γέγραπται.

Σίμαλος έποίησε . V
loading ...