Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1899

Seite: 85
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1899/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
85

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ

86

λινα αγγεία, άτινα και σχήματα ποικίλα εχουσι ρίσματα είναι τα ακόλουθα" δ πηλός είναι τεφρός ή
και κατά τήν τέχνην διαφέρουσιν αλλήλων ούχί καστανόχρους—σπανίως έρυθρος— και έπαρκώς
ολίγον. Μεταξύ αυτών πρώτα καταλέγομεν τάς
φιάλας (πίν. 9, 25) και τα ποτήρια (πίν. 9, 17),
διότι ταΰτα και συχνότατα άπαντώσι και κατά
τήν τέχνην άρχαϊκώτατα φαίνονται. Αί φιάλαι
είναι μικραί, μάλλον ή ήττον ταπειναί, άωτοι
καί, πλήν ολίγων εξαιρέσεων (πίν. 9, 28), άνευ
βάσεως" ευρέθησαν δ' εντός 224 τάφων, ων πολ-
λοί περιεϊχον ούχί μίαν, αλλά δύο μέχρις εξ. Πο-
τήρια άνεκαλύφθησαν 129 εντός 121 τάφων, έκ
τούτων δε 62 είχον εντυπον ύπά τόν πυθμένα πλέγ-
μα, 49 εντυπον φύλλον 1 καί 18 ήσαν άπλα. Πάν-
των τούτων τών ποτηριών καί σχεδόν πασών τών
φιαλών ό πηλός είναι ερυθράς καί ούχί καθαρός,
ή όπτησις άτελής, τά τοιχώματα παχέα καί ή
έπιφάνεια άστίλβωτος και τραχεία" έν γένει ούδε-
μίαν πρόοδον δεικνύουσιν άπό τών άγγείων της
Πάρου καί της ΆμοργοΟ, υπολείπονται μάλιστα
πολλών έξ εκείνων κατά τήν καθαρότητα του πη-
λοΟ καί τήν έπεξεργασίαν της έπιφανείας. Τά σχή-
ματα άπαντώσιν αμφότερα έν ταΐς νήσοις έκείναις
— έν Πάρω τά ποτήρια μόνον έν έρειπίοις, ούχί
έν τάφοις —, ωσαύτως τά έντυπα φύλλα καί τά
πλέγματα, άτινα έν Σύρω έπί ούδενάς άλλου αγ-
γείου, πλήν τών ποτηριών, εύρον. καθαρός, ή έπιφάνεια λεία καί στίλβουσα, ένίοτε
Πλήν τών κοινών τούτων φιαλών άνεκαλύφθη- & προφανώς καί έπηλειμμένη διά μέλανος γάνω-
σαν καί τίνες άλλαι εχουσαι λείαν καί έστιλβω-
μένην τήν έπιφάνειαν' αύται κατά τήν τέχνην συμ-
φωνοΟσι προς τά έπόμενα αγγεία, μία δε αυτών
(πίν. 9, 26) φέρει έπί τών χειλέων καί έντυπα
σφηνοειδή τρίγωνα" άλλη (πίν. 9, 12) ε'χει τό
σχήμα πολλών μαρμάρινων φιαλών.

Μετά τάς φιάλας καί τά ποτήρια συνηθέστερα ΕΪΧ· 11 α·

αγγεία έν τοις τάφοις της Σύρου είναι τά δοχεία ματος" έν γένει ή όψις αυτών μαρτυρεί πρόοδον
μετά βάσεως (πίν. 8, αρ. 1 καί 9) ή άνευ βάσεως αεγάλην, ή όπτησις ό'μως τών πλείστων είναι
(πίν. 9, 3), αί σφαιρικαί πυξίδες (πίν. 8, άρ. 5. άτελής καί ένεκα τούτου τά αγγεία ταύτα δυσ-
7. 8. 12), τά τηγανοειδή σκεύη (είκ. 11 καί πίν. κόλως ευρίσκονται σώα. Έκ τών δο/είων τά
9, 4), τά κύπελλα (πίν. 8, άρ. 6. 13, καί πίν.9, έχοντα βάσιν συχνά κοσμούνται δι1 έγχαράκτων
άρ.13.16) καί αί πρόχοι (πίν. 8,10 καί πίν.9, 2). καί έντύπων κοσμημάτων, ώσαύτως πολλαί τών
Ταύτα — έάν έξαιρέσωμεν τά μετά γραπτών κοσμη- πυξίδων καί πάντα τά τηγανοειδή σκεύη, τών
μάτων, περί ων κατωτέρω — δύνανται νά θεωρη- κοσμηαάτων δε τά κυριώτατα είναι σπεϊραι ή
θώσιν ως άποτελοΟντα ιδίαν κατηγορίαν, ής γνω- κύκλοι συγκεντρικοί ήνωμένοι δι' έφαπτομένων
, τ» ,Α ,Π 40Ωβ »*ι ια« ,,/ «00 * ί π * (νόθοι σπεϊραι) καί τρίγωνα σφηνοειδή σχηματί-

' Ιδε Αρχ.Έφημ. 1898 σ. 154. 167. 174. 182 καί πίν. 9 άρ. ν , , λ ,

11α. 24 ζοντα τεθλασμένας γραμμάς. Οί κύκλοι, αί σπεϊ-

Είκ. 11.
loading ...